BARODAN HABERLER

KUSURLU SÜRÜCÜNÜN TEK TARAFLI KAZADA VEFATI, SİGORTAYA KARŞI 100 BİN TL TAZMİNAT

928 görüntülenme
16/10/2015
KUSURLU SÜRÜCÜNÜN TEK TARAFLI KAZADA VEFATI, SİGORTAYA KARŞI 100 BİN TL TAZMİNAT
YARGITAY 17. Hukuk DairesiESAS: 2013/14742 KARAR: 2015/554 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin murisinin davalının zorunlu mali mesuliyet sigortacısı olduğu araçta gerçekleşen tek taraflı kazada vefat ettiğini ileri sürerek ıslahla birlikte 100.000 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştirDavalı vekili cevap dilekçesinde, davacının murisinin kazada tamamen kusurlu olması nedeniyle davacının tazminat talep edemeyeceğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın 100.000 TL üzerinden kabulüne, bu miktarın 7.000 TL'sinin dava tarihinden, 93.000 TL'sinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen aktüerya bilirkişisi raporunda belirtilen destek tazminatına ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtığına, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacıya yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına (HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 Esas-411 Karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 Esas 2012/92 Karar, HGK'nun 16.01.2013 gün, 2012/17-1491 Esas-2013/74 Karar sayılı sayılı ilamları uyarınca) göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, ve aşağıda dökümü yazılı 4.645,08 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 19.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler