BARODAN HABERLER

KİMSESİZLERİN SESİ OLALIM

849 görüntülenme
16/12/2013
KİMSESİZLERİN SESİ OLALIM
KİMSESİZLERİN SESİ OLALIM Van'da meydana gelen (23.10. 2011 ve 09.11.20111 günü) ve bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yaşanan depremler içerisinde en büyük depremlerden birisi olan, toplamda 644 insanımızın öldüğü, 252 insanımızın yaralandığı, aradan geçen 2 yıllık zaman dilimi içerisinde insanlarımızın barınma, elektrik, su, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlarının halen giderilemediği bu dönemde kış koşulları daha da ağırlaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesine göre :laik, sosyal - hukuk devletidir. Sosyal Devlet; birey-yurttaşın maddi-manevi gelişimini sağlayan, insan haysiyet ve onuruna yaraşır bir yaşam düzeyinin asgari koşullarının oluşumuna katkı sunan devletin adıdır. Acil yardım ödeneği, nakdi yardım kampanyası, temel İhtiyaçların giderilmesi için yapılan yardımlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde insanlarımızın sorunlarının çözülmüş olması gerekirken, şu anki yaşam koşulları, insan haysiyet ve onuruyla bağdaşmamaktadır, üzüntü vermektedir. Bu nedenle 16.12.2013 günlü Adana Barosu Yönetim Kurulu toplantısında, Van'a götürülmek üzere yardım kampanyası başlatma kararı alınmıştır. Buna göre; siz değerli meslektaşlarımızın Van'daki insanlarımız için battaniye, elektrikli soba, kış şartlarına uygun giyeceklerini Baro Başkanlığımıza 27.12.2013 Cuma gününe kadar teslim etmenizi rica ederiz. Saygılarımla. ADANA BAROSU YÖNETİM KURULU ADINA, Av. MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK-BARO BAŞKANI
Diğer Haberler