BARODAN HABERLER

KAMU AVUKATLARININ TALEPLERİ

987 görüntülenme
13/03/2012
KAMU AVUKATLARININ TALEPLERİ
Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı makamından belde belediyelerine kadar, kamu kurumlarımızın tümünün kanun,tüzük,yönetmelik ve genelge taslaklarının hazırlanmasından,ceza ve hukuk davaları ile icra takiplerinin yürütülmesine kadar bütün hukuk hizmetleri, kamu sektöründe görev yapan yaklaşık 3000 avukat meslektaşımız tarafından yürütülmektedir. Kamu avukatı olarak çalışan meslektaşlarımız, görevleri gereği bir yandan kamu sektörünün devasa mevzuat altyapısını oluşturmak için emek verirken, bir yandan da sayıları milyonları, değerleri milyarları bulan dava ve icra takiplerini kamu yararına sonuçlandırabilmek için çaba harcamaktadırlar. Kamu sektörümüzün etkin ve verimli hizmet üretebilmesinin ön koşulunun kaliteli bir mevzuat altyapısı oluşturmak ve kamu işlemlerinin hukuka uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak olduğu, hukuka uygun olarak üretilemeyen bir mevzuatın binlerce hukuka aykırı işlem, binlerce dava, milyonlarca liralık zarar olarak kamuya geri döndüğü de tecrübelerle sabittir. Diğer yandan, kamu avukatları kazandıkları dava ve icra takiplerinden kazanılan vekalet ücretleri ile kendilerine ödenen bütün ücretleri finanse ettiği gibi, dağıtılmayan vekalet ücretleri ile kamuya nakit gelir de kazandırmaktadır.Bu özellikleri ile kamuya nakit gelir kazandıran tek meslek grubudur. Bu olgular ışığında; kamu sektörümüzün hatalı mevzuat veya hukuki işlem riski taşımadan , etkin ve verimli hizmet üretebilmesinde, üretilen hizmetlerle ilgili uyuşmazlıklarda etkin olarak temsil edilmesinde kamu avukatlarının etkili ve belirleyici bir öneme sahip olduğu tartışılamaz bir gerçekliktir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bu kadar önemli bir işleve sahip olan kamu avukatları, aldıkları ücret ve sahip oldukları yetkiler yönünden maalesef kamunun hukuk rehberi olmaktan çok , kamunun ücret sefili konumuna düşmüştür. Halen avukatlar yaklaşık 2.600,00 TL civarında aylık ücret almaktadır.Aynı sektörde çalışan bir doktor yaklaşık olarak 4.800 TL, bir mühendis 3.200 TL, bir memur 2.000 TL bir hakim 6.500 TL, bir yazı işleri müdürü 3.300 TL, bir eczacı 4.300 TL aylık ücret almaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerle, kamu sektörümüzün etkin, verimli ve hukuki anlamda risksiz hizmet üretebilmesi, yargı organları önünde etkin ve verimli bir şekilde haklarının korunabilmesi için fedakarca çalışan avukat meslektaşlarımızın sefil durumdaki ücret ve diğer haklarının kariyer, işlev ve yarattıkları katma değere uygun bir seviyeye çıkarılması için yürütülen çalışmaları Adana Barosu destekliyor, iktidar ve muhalefet partilerimizi bu çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Adana Barosu
Diğer Haberler