BARODAN HABERLER

KADIN AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

856 görüntülenme
26/04/2012
KADIN AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) 21-22 Nisan tarihlerinde TBB Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezinde 1. Kadın Avukatlar Kurultayını 34 Baronun Katılımı ve 95 delegenin katılımı ile düzenledi. Divan başkanlığını TÜBAKKOM Kurucu Başkanı Av. Nazan Moroğlu'nun, Başkan Yardımcılığını İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz Tuskan'ın ve Divan Üyeliklerini TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Av. Hidaye Kahyaoğlu, Hatay Barosu'ndan Av.Hatice Can ile Ankara Barosu'ndan Av.Selcik Ulusoy'un yaptığı Kurultay'da, Türkiye Barolar Birliğine 74.492 avukat kayıtlı olduğu, bunun 28.115'inin kadın avukat (% 37.7) olmasına rağmen, Yönetim kurullarında kadın avukat oranının %19 olduğunu, temsilde adalet sağlanamadığını önemle vurguladı. 78 Barodan 16'sında hiç kadın Yönetim kurulu üyesi olmadığına, sadece 4 Baro başkanının kadın olduğuna dikkat çekildi. Kadın avukatlara karşı uygulanan ayrımcılığın kaldırılması, mesleki sorunlarına çözüm üretilmesi konularına dört ana başlıkta yapılan çalışma gruplarınca değinilmiş ve Sonuç Bildirgesinde yer verilmiştir. SONUÇ BİLDİRGESİ 1999 Yılında İstanbul Barosu öncülüğünde kurulmuş olan TÜBAKKOM, yasaların çıkarılmasında ve uygulanmasında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında çalışmalarını sürdürürken ülkemizde demokrasinin, laik hukuk düzeninin, yargı bağımsızlığının ve savunma hakkının korunmasını temel amaç olarak benimsemiştir. Yaşamın her alanında eşit ve görünür olmak ve meslek örgütlerimizdeki ataerkil anlayışa karşı farkındalığımızı arttırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden mesleki yapılanmadaki yerimizi sorgulamak ve söylemimizi "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde oluşturmak için düzenlenen TÜBAKKOM 1.Kadın Avukatlar Kurultayında aşağıdaki hususlar oybirliği ile kabul edilmiş ve TBB Yönetim Kuruluna iletilmiştir. - Barolar bünyesinde Kadın Hukuku Komisyonu/merkezlerinin kurulmasının zorunlu hale getirilmesi - Uluslararası sözleşmelerin iç hukuka uyarlanması ve uygulanmasında öncelikle laik, kesintisiz, zorunlu eğitimin tüm kademelerinde ve özellikle hukuk eğitiminde "toplumsal cinsiyet eşitliğinin" benimsenmesi, hukuk fakültelerinde kadının insan hakları hukukunun zorunlu ders olarak okutulması - Staj Eğitiminden başlamak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesine yönelik meslek içi eğitim çalışmalarının yapılması, - Kadın avukatların TBB ve Baroların tüm organlarında eşit temsil edilebilmesi için "cinsiyet kotası ( %50) " uygulanması, - Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yazılı görsel ve sosyal medyada işlenmesinin sağlanması, - Kadın avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması bu bağlamda avukatların çocukları için barolar ve bakanlık işbirliği ile adliye binalarında çocuk bakım ünitelerinin kurulması, TBB ve barolar bünyesinde bu konuda gerekli izleme ve denetim mekanizmalarının oluşturulması, - Kadın Avukatların çalışma yaşamında maruz kaldığı fiziksel, ekonomik, cinsel, sözel, duygusal her türlü şiddetin önlenmesine ilişkin barolar bünyesinde denetim ve izleme biriminin kurulması, bu konuya ilişkin özellikle 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda mevzuat değişikliği yapılması, - 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında yeniden yapılandırılan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Danışma Kurulunda TÜBAKKOM temsilcisinin yer alması, İllerde oluşturulacak Koordinasyon Merkezlerinin kuruluş ve işleyişinde Barolara yetki ve sorumluluk verilmesi - TBB ve Baroların bütçelerinin cinsiyete duyarlı olarak düzenlenmesi Tüm bu çözümlerin yaşama geçirebilmesi için Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal Mevzuat dikkate alınarak Avukatlık Kanununda da düzenleme yapılması TÜBAKKOM 1.Kadın Avukatlar Kurultayında oybirliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Diğer Haberler