BARODAN HABERLER

İSTANBUL BAROSUNA KARŞI AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

898 görüntülenme
01/02/2013
İSTANBUL BAROSUNA KARŞI AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU
İstanbul Barosu Başkanımız Sayın Doç. Dr. Av. Ümit Kocasakal ve değerli Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 'Balyoz' davası olarak adlandırılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında, "Yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan kamu davası açılmıştır. İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, duruşma sırasında sanık müdafilerine yeterince söz verilmemesi ve mahkemenin kanuna aykırı tutum ve davranışlarıyla ilgili düşüncelerini ifade ederek ve bu hususu zapta geçirterek salondan ayrılmışlardır. Baro YK nun görevlerini belirleyen Av. Kanunu: "95/4. (Değişik : 2/5/2001 - 4667/55 md.) Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak,"şeklinde belirtilmiştir. İstanbul Barosu görevini yerine getirmiştir. Savunmaya sahip çıkmıştır. Savunma mesleğine duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallinde, bürolarında sözlü ve fiili saldırılar devam etmektedir. Bu saldırılara gereklilik, ölçülülük ilkelerini, Avukatlık Yasası ve CMK'daki düzenlemelerin yok sayıldığı, avukatların ve avukatlık mesleğinin toplumda itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı, mesleğe yönelik açık ve örtülü tehditlerin ayyuka çıktığı baro başkan ve yönetim kurulu üyelerine dava açılarak susturulmaya çalışıldığı bu dönemde sessiz kalmayacağız. Savunmayı savunmaya devam edeceğiz. İstanbul Barosu'nun yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla sunarız. ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
Diğer Haberler