BARODAN HABERLER

işlemin yürütülmesinin durdurulmasına

877 görüntülenme
07/01/2015
 işlemin yürütülmesinin durdurulmasına
Osmaniye İli sınırları içerisinde Kayalı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulmak istenen termik santral için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca verilen 17.11.2011 tarih ve EÜ-3498-12/2146 sayılı üretim lisansının iptali ve yürütmenin durdurulması için Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne E. 2014/1874 sayı ile açılan davaya Baromuz ve çeşitli sivil toplum örgütleri davacı olmuştu. Mahkemenin 12.12.2014 tarihli kararı ile uyuşmazlığı çözümü için dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiğinden ve uyuşmazlığa konu işlemin uygulanması halinde, fiili durum nedeniyle, taraflar yönünden giderilmesi olanağı bulunmayan zararların oluşabileceği açıkça görüldüğünden, uyuşmazlık konusu ile ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılarak bilirkişilerce düzenlenecek olan rapor incelenip karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 12.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Konuyla ilgili mahkeme yazısı ektedir.
Diğer Haberler