BARODAN HABERLER

İş Hukukunda Güncel Gelişmeler konulu konferans

962 görüntülenme
11/06/2015
İş Hukukunda Güncel Gelişmeler konulu konferans
Adana Barosu ev sahipliğinde düzenlenen İş Hukukunda Güncel Gelişmeler konulu konferans yapıldı. Adana Barosu Başkanı Av. Çıtırık: " İş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupada 1. sıradayız " Adana Barosu ev sahipliğinde düzenlenen İş Hukukunda Güncel Gelişmeler konulu konferans yapıldı. Şirin Park Otel Gold Salon'unda gerçekleştirilen konferansın ilk oturumuna; Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyon Başkanı Abdi Pesok, Girne Amerikan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Engin Ünsal ; Toplu İş Hukukunda Son Gelişmeler. Direnis, Grevler ve Çözümler, Adana Barosu üyesi Av. Mahmut Beylem; Hizmet Tespit Davaları ile ilgili konuşmacı olarak katıldı. Av. Çıtırık: " İş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupada 1. sıradayız " Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, açılış konuşmasında "İLO'nun Anayasasında: "Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerindeki durumu iyileştirme isteğinde olan diğer ülkeler için bir engel teşkil edecektir." sözüyle konuşmama başlıyorum. Ancak üzelerek görmekteyiz, ülkemiz malasef yaşanan olayların etkisinde kalıp ,toplumsal muhataplarını yeterince dinlememektedir. Gelişebilecek olayların önünü kesebilecek yasalaşma sürecini benimsemektedir. Ölümle sonuçalanan iş kazalarında Türkiye, dünyada Elsalvador ve Cezayir'in ardından üçüncü, Avrupa da da birinci sıradadır" dedi Av. Çıtırık, Türkiye'de ölümle sonuçlanan iş kazası oranlarını da verdi. Türkiye'de çalışma standartlarına bakıldığında ölüm oranlarının '100 binde 21' iken bu oran Norveç, İsveç , İsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde '100 binde 2' oranının altında kalmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ; her gün 172 iş kazasının olduğu ortalama 4 işçinin ölüm, 6 işçinin de sürekli iş görmezlik sonucunda engelli haline dönüştüğü, 2015 yılı ilk 4 ayı verilerine göre de 482 işçi yaşamını yitirmiştir." diye konuştu. Soma ve Ermenek olaylarına dikkat çekti Av. Çıtırık, Türkiye'nin Mayıs 2014 yılında kimilerine göre 'kader' , 'alın yazısı' 'bu işin fıtratında' denilen ancak aslında iş cinayeti olan Soma ve Ermenek'te olaylarını yaşadığını vurgulaşarak, "Olaylarda infiali azaltmak amacıyla yasalaşma süreçleri başlatıldı. Çeşitli iyileştirmelerde oldu. Özellikle 6592 sayılı yasa ile madencilik faaliyetlerinin İş Güvenliği ve İş Sağlığı ilkelerine uygun olarak yönetilmesinin takip edilme görevi verilen Maden İşletlemeleri Genel Müdürlüğün'den görev yetkilerinin alınması son derece yanlıştır"dedi. Eşitlik ilkesine aykırıklar yaşanıyor 18 Haziran 2014 tarihli 6545 sayılı yasa ile bu faciada vefat eden ve yaralananlara maddi yardım ve belli süre aylık bağlandığını, ancak Soma ile sınırlı kalması benzer olaylara bakıldığında eşitlik ilkesine aykırılık olduğunu da ifade eden Av. Çıtırık, işsizliğe karşı bir koruma önlemi olan işsizlik sigortası kullanılarak bu yardımların yapılmasının da doğru olmadığını söyledi. 10 Eylül 2014 tarih 6552 sayılı yasada; Taşkömürü ve Linyit madenlerinde asgari ücretin en az iki katı tutarında bir ücretin verilmesi ve haftalık çalışma süresini de 36 saate indiren düzenlemelerin yapıldığını ancak daha sonra 4 Şubat 2015 tarihli 6592 sayılı yasa ile bu hakların geriye alındığını aktaran Av. Çıtırık, "Yapılmakta olan değişikliklerin bile kendi içerisinde bir torba yasayla hemen değişikliğe uğradığını gördük. Kazanım gibi görülenlerin bir kayıp olmaktadır. 6356 sayılı yasa; İLO'nun 87 nolu sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının korunması ile 98 nolu örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı sözleşmesine aykırıdır. Daha çok TOBB ve TUSKON'un yönlendirmeleri ile yapılmış olan yasa bir iç barışı ve iş barışı sağlamaktan uzaktır. Bu yasa 12 Eylül döneminin parametrelerini korumak suretiyle Türkiye sermayesine hizmet etmekte işçinin en önemli hususlardan biri olan grev hakkının ertelenmesine yaramaktır" dedi İKİNCİ OTURUM İkinci oturumda ise ; Adana Barosu Üyesi Av. Abbas Bilgili, Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Prof. Dr. Çetin Arslan; İş Kazalarında Doğan Cezai Sorumluluk, ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Saim Ocak ; iş Sağlığı Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler, Uygulama ve Hukuk konularında katılımcıları bilgilendirdi. Soru - cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür plaketi sunuldu. Anı fotoğrafı ile konferans sona erdi.
Diğer Haberler