BARODAN HABERLER

İnternet düzenlemelerine eleştiri

1342 görüntülenme
25/01/2014
İnternet düzenlemelerine eleştiri
Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık'tan, Bilişim Hukuku konulu konferansta getirilmek istenen İnternet düzenlemelerine eleştiri "Değerli meslektaşlarım, mesleğimizin geleceği sevgili Stajyer Avukat arkadaşlarım, sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konferansımızn konusu: BİLİŞİM HUKUKU. Teknolojideki son gelişmeler, digital ortam ve sanal dünya, özellikle bilgiye erişim ve bilginin yayılmasında internet önemli rol oynamaktadır. Teknolojideki gelişim aynı zamanda yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Bilişim Hukuku bu yönüyle önem taşımaktadır. Ülkemizin mevzuatında çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Ancak TBMM, yasa yapma tekniğine ve Meclisin çalışma esaslarına aykırı bir şekilde kanun yapmaya devam etmektedir. Kanun çalışmalarında konunun muhatabı olan kesimlerin görüşleri alınmamakta, ilgili bakanlığın getirdiği taslak yasalaştırılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri başlığı ile hazırlanan kanun tasarısının içerisine internetle de ilgili düzenlemeler eklenmiştir. İnternette sayfaların kapatılmasını kolaylaştıran IP numarasında kısıtlama yapılarak erişimin kısıtlanmasının önünü açan yeni yasa tasarısı ile istenilirse tek tweet ya da sayfanın veya tüm web sitesine erişiminin kısıtlanması kolaylaştırılacaktır. 35 milyon insanımız bugün interneti kullanmakta. Siyasi iktidar her alanda olduğu gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanımını kısıtlayacak çalışmalara devam etmektedir. Özellikle Gezi olayları sırasında görsel ve yazılı medyanın yurttaşın haber alma hakkında görevini yerine getirmemesi üzerine sosyal medyanın yaygın kullanılmasını engellemek amacıyla internet kanun tasarısı gündeme getirilmiştir. Hatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan : "Facebook, çirkin bir teknolojidir. Bu sayfalar çirkin, berbat . Herkes adına bu sayfalarda her türlü ahklâksızlık yapılabilir" şeklinde beyanatları bulunmaktadır. Özel hayatın gizliliği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarak ; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan engelleme talimatını TİB veya Ulaştırma Bakanlığı vererek dört saat içerisinde internet sitesi kapatılabilecektir. İnternet sitelerine erişim sağlayan şirketler, erişim sağlayıcıları birliği adına örgüt oluşturacaklar, TİB veya Ulaştırma Bakanlığı talimatı bu çatı örgütüne verecek eğer talimat 4 saat içerinde uygulanmazsa bu çatı örgütüne ceza verilecektir. Tüm firmalar erişim sağlayıcı birliğine üye olacak, firmalar kullanıcıların hangi sitelere girdiğini kaydedip, iki yıl boyunca saklayarak internete bağlananları bir nevi fişleyecekleridir. İnternet sitelerinin kapatılması için mahkeme kararı gerekmezken kapatılan sitenin açılması için site sahibi, mahkemeye başvuracak ancak dava sonuçlanıncaya kadar site kapalı kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ancak kanunla ve mahkeme kararı ile yapılabilecektir. Talimatla, kanun hükmünde kararname ve genelgelerle ülke ve adliye yönetilemez. Kapatma kararında verilen talimata karşı yargı yolunun açık olmaması en temel eleştirilerimizden birisidir. Getirilmek istenen düzenlemeler aynı zamanda AİHS'nin ifade özgürlüğü başlığına da aykırılık teşkil etmektedir. 21. Yüzyılda ve ileri demokrasiyle yönetildiğini iddia eden bir ülkede temel hak ve hürriyetlerin kullanılması alabildiğine genişletilmesi gerekirken, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, hakkın kullanımının özüne dokunan, siyasi iktidarın iki dudağı arasında yürütmenin müdahalesi şeklinde getirilmek istenen düzenlemeleri doğru bulmuyor, bu anlayışı kınıyor ve protesto ediyoruz. Yapılacak olan çalışmaya katkı sunan değerli akademisyenlerimize, doktora ve doçentlik tezi Bilişim Hukukunda olan, baromuz için önemli değer olan Sayın Avukat Mutafa Topaloğlu'nun oturum başkanlığında zevkli ve yararlı bir çalışma olacağına inancımla teşekkürlerimi sunuyorum." Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi Çıtırık'ın konuşmasının ardından söz alan Baro Genel Sekreterimiz Av. Veli Küçük, konferansın konuşmacılarını kürsüye davet etti. Moderatörlüğünü Avukat Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu'nun yaptığı konferansta; Yrd. Doç. Dr. Olgun Demirci (Kara Harp Okulu Ceza Hukuku Öğretim Üyesi) "Bilişim Sistemine, hukuka aykırı erişim suçu" "Ceza muhakemesinde delil olarak kullanılmak üzere bilişim sisteminde veri arama kopyalama ve el koyma" ve Dr. Yavuz Erdoğan (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Tetkik Hakimi) "Bilişim sisteminin sisteminin işleyişini engelleme, bozma, sistemde yer alan verilerim değiştirme ve yok etme" "Banka kredi karttlarının kötüye kullanılması" başlıkları altında sunumlarını gerçekleştirdi. Geniş bir katılımlı ve oldukça faydalı bilgilerin edinildiği konferansımıza katılan hakim, savcı ve meslektaşlarımız tarafından konuşmacılara çeşitli sorular yönetildi.
Diğer Haberler