BARODAN HABERLER

İletişimin denetlenmesi konusunda örnek karar

839 görüntülenme
12/05/2015
İletişimin denetlenmesi konusunda örnek karar
Yargıtay 18. Ceza Dairesi 29/04/2015 gün ve E: 2015/16 K:2015/737 sayılı kararı ile, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca üç ay için verilen iletişimin denetlenmesine ilişkin kararın, anılan sürenin bitiminden sonra denetlemeye ilişkin kayıtlar çözülüp hakim huzuruna getirilmeden, evrak üzerinden sürenin uzatılmasına karar verilmesini isabetsiz ve bu suretle elde edilen belirti delillerin de hukuken geçerli olamayacağına karar vermiştir. Karar İçin Tıklayınız
Diğer Haberler