BARODAN HABERLER

“İDARİ DAVALARDA USUL” KONULU KONFERANSIMIZ GENİŞ KATILIMLA YAPILDI

619 görüntülenme
20/05/2019
“İDARİ DAVALARDA USUL” KONULU KONFERANSIMIZ GENİŞ KATILIMLA YAPILDI

“İDARİ DAVALARDA USUL” KONULU KONFERANSIMIZ GENİŞ KATILIMLA YAPILDI

Baromuz tarafından düzenlenen “İdari Davalarda Usul” konulu konferans Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda yapıldı.

Konferansımıza yönetim kurulu Üyelerimiz , çok sayıda meslektaşımız ve stajyer avukatlarımız katıldı.

Baro Başkanımız Av. Veli KÜÇÜK’ün İstanbul’da ‘Demokrasi Nöbeti” ne katılmasından ötürü yer almadığı konferansın açılış konuşması Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin GÜMÜŞ tarafından yapıldı.

Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin GÜMÜŞ, devlet içinde idari denetimin önemine vurgu yaparak ; “ Hukuk devletinin olmazsa olmazı idarenin karar ve icraatlarının yargısal denetime tabi olmasıdır. Bu denetleme mekanizmasında şeklin bu denli önem arz ettiğini hepinizin bilmesini isterim. Öncelikle, idari yargılamada en hassas konuların başında süre gelir. Dava açma süresi, cevap verme süresi, istinaf, temyiz süreleri, hep şekle bağlıdır. Bu süreleri, bir gün geciktirseniz dahi haklı olsanız da hiçbir şey değişmez” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü TBB İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Divan Üyesi Av. Mutlu TUNCEL’in üstlendiği konferansta; Adana 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet TORUN, “ İlk İnceleme Konularında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKYILDIZ, “ İdari Yargıda İptal Nedenleri” ve Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiAv. Dr. Ali Volkan ÖZGÜVEN “ Yürütmenin Durdurulması” hakkında tebliğ sundular.

Konferansta, İdari Yargı mevzuatı kapsamında, getirilen yeni düzenlemeler hakkında bilgi verilirken uygulamada karşılaşılması muhtemel soru ve sorunlara da yanıtlar aranmaya çalışıldı.

Konferans soru/cevap bölümünde interaktif devam etti.

Son bölümünde; Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin GÜMÜŞ; Adana 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet TORUN ve TBB İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Divan Üyesi Av. Mutlu TUNCEL’e; Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Sinem Tanrısınatapan KESKİN; Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKYILDIZ’a; Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Miyesser Erselan ÖNENLİ; Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Dr. Ali Volkan ÖZGÜVEN’e teşekkür plaketi takdim etti.

Konferans toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Diğer Haberler