BARODAN HABERLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

926 görüntülenme
30/09/2013
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
Resmî Gazete Sayı : 28777 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Ücret MADDE 3 - (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında ücret ödenir. Giderler MADDE 4 - (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Muafiyet MADDE 5 - (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. Yürürlük MADDE 6 - (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer. HMK Bilirkişi Ücret Tarifesi HMK Gider Avansı Tarifesi HMK Hakem Ücret Tarifesi
Diğer Haberler