BARODAN HABERLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

925 görüntülenme
30/09/2015
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
30 Eylül 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29488 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bilirkişi ücreti MADDE 3 - (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir. Giderler MADDE 4 - (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir. Bilirkişi ücretleri MADDE 5 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir. a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 275,00 TL ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL
Diğer Haberler