BARODAN HABERLER

Hükmün Açıklanmasının

986 görüntülenme
13/05/2014
Hükmün Açıklanmasının
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Konusunda İçtihat Değişikliğine Gidildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilen 2012/10-534E- 2013/15K sayılı kararda bu konuda içtihat değişikliğine gidildi ve itiraz mercinin inceleme alanı genişletildi. CMK 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yapılan itirazlarda itirazı inceleyecek mercinin sadece suça ve sanığa ilişkin objektif şartların gerçekleşip gerçekleşmediğiyle sınırlı olarak inceleme yapabileceğine dair Yargıtay içtihatları ihtilaf konusu hususlara köklü çözüm sağlamadığından bahisle öğretide yoğun olarak eleştirilmekteydi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilen 2012/10-534E- 2013/15K sayılı kararda bu konuda içtihat değişikliğine gidildi ve itiraz mercinin inceleme alanı genişletildi. Kararda itirazı değerlendirmekle yetkili mercinin yetkileri şöyle belirlendi: "İtiraz mercii, sadece CMK'nın 231. maddesindeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği hususuyla sınırlı bir inceleme yapmayacaktır. İtiraz mercii, bu inceleme kapsamında sübuta ilişkin değerlendirme de yapabilecektir. Örneğin sanığa yüklenen suçun oluşmaması sebebiyle hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğinden bahisle itirazın kabulü yönünde karar, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılması kararı, verilebilir. Keza, itiraz mercii, vasıf değişikliği nedeniyle de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verebilecektir. Örneğin kasten yaralama olarak nitelendirilen fiilden dolayı sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüyle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde; itiraz mercii, sanığa yüklenen fiilin kasten yaralama suçunu değil de kasten öldürme suçuna teşebbüs olarak nitelendirmek suretiyle de itirazın kabulü yönünde karar verebilir. Yine, örneğin görevi kötüye kullanma suçundan dolayı sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüyle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde; itiraz mercii, sanığa yüklenen fiilin görevi kötüye kullanma suçunu değil de, zimmet veya icbar suretiyle irtikap suçunu oluşturduğu gerekçesiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verebilecektir"
Diğer Haberler