BARODAN HABERLER

HMK’UN 3. MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 16.02.2012 TARİHLİ KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞTİR

874 görüntülenme
13/03/2012
HMK’UN 3. MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 16.02.2012 TARİHLİ KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞTİR
Anayasa Mahkemesi 16.02.2012 tarihli görüşmesinde; 6100 sayılı Hukuk Kanunu'nun "Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesi olan "Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar" cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE; birinci cümlesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan ikinci ve üçüncü cümlelerinin de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin 4 numaralı fıkrası gereğince iptaline karar verilmiştir. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımla
Diğer Haberler