BARODAN HABERLER

HMK Bilirkişi Ücret Tarifesi

944 görüntülenme
30/09/2013
HMK Bilirkişi Ücret Tarifesi
HMK Bilirkişi Ücret Tarifesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmî Gazete Sayı : 28777 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bilirkişi ücreti MADDE 3 - (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir. Giderler MADDE 4 - (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir. Bilirkişi ücretleri MADDE 5 - (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir. a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250,00 TL ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL 2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir. Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret MADDE 6 - (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir. Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması MADDE 7 - (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir. Seri dosyalarda bilirkişi ücreti MADDE 8 - (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır. Ücretin ödenmesi MADDE 9 - (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir. Uygulanacak tarife MADDE 10 - (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Yürürlük MADDE 11 - (1) Bu Tarife 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girer. HMK Gider Avansı Tarifesi HMK Hakem Ücret Tarifesi HMK Tanık Ücret Tarifesi
Diğer Haberler