BARODAN HABERLER

"HERKES ADİL YARGILAMA HAKKINA SAHİPTİR"

866 görüntülenme
11/04/2012
İSTANBUL BARO BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE VERİLEN DİLEKÇEDE İMZASI OLAN TOPLAM 11 AVUKAT HAKKINDA "ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS" İDDİASIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI AŞAĞIDADIR. "HERKES ADİL YARGILAMA HAKKINA SAHİPTİR" Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısının İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı talep üzerine, mahkeme heyeti tarafından İstanbul Baro Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ve verilen dilekçede imzası olan toplam 11 avukat hakkında "Adil Yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusu şekil ve esas yönünden savunma görevini yapan avukatların bu görevlerinin engellenmesi veya en hafif anlamıyla kısıtlanması niteliğindedir. Anayasanın 36. Maddesine göre "Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı ve davacı olarak iddia ve savunma ile ADİL YARGILANMA HAKKINA SAHİPTİR" Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) nin 6. Maddesi de aynı hükme paralel olarak, Adil Yargılama hükmünü düzenlemiştir. Özellikle c/ bendinde"...kendi seçeceği savunmacının yardımından faydalanabilir" denilmektedir. İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, baro üyesi savunmacıların, savunma haklarının kısıtlandığından bahisle kurumsal anlamda talepte bulunulmuş olmasının engellenmesi 1136 sayılı Avukatlık kanunun 76,95 ve 97. Maddelerine aykırıdır. 76. Maddenin ilk cümlesinde barolar "Avukatlık mesleğini geliştirmek... Meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak' görevi yüklenmiştir. YineAv. Kan. 95. Md. 4. fıkrada Baro Yönetim Kuruluna 'baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak bu konularda her türlü idari ve yasal girişimlerde bulunmak' görevini yüklemiştir. Yine 95. Maddenin 21 bendinde ise 'hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunma, koruma ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak " görevini yüklemiştir. Aynı kanunun 97. Maddesi ise Baro başkanının görevlerini düzenlemektedir. Bu maddenin 6. fıkrasında "meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini HER TÜRLÜ ORGANLARA KARŞI SAVUNMAK ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları yapmak" görevini baro başkanlarına yüklemiştir. Yukarıda mevcut mevzuatın açık hükümleri nazara alındığında görüleceği gibi İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu tamamen yasal, dolayısıyla meşru şekilde Sayın mahkemeden meslektaşları adına bir talepte bulunmuştur. Esas olarak avukatlık mesleği savunma görevinden dolayı zaten niteliği itibarı ile yargılamayı yapan heyeti gerçeklere yöneltmek için etkilemeyi içerir. Savunmanın niteliği de budur zaten. Avukatlar yargılamayı yapan mahkemelerin görevli memuru değildir, SAVUNMA BAĞIMSIZDIR. Bu nedenle de anayasa ve kanunların barolara, baro başkanlarına ve yönetim kurullarına yüklediği bu görevi yerine getirmesinden dolayı İstanbul Barosu başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yapılan suç duyurusu işlemi, belirtmiş olduğumuz kanunlara ve yasal dayanaklara ve dolayısı ile hukuka aykırıdır. Baronun, meslektaşlarının dahi hukukunu ve hakkını savunmaması varlığının inkar edilmesi anlamına gelir ki bu kabul edilemez. Bu nedenle de İstanbul Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanında olduğumuzu, bağımsız savunma olmadan bağımsız yargı olamayacağını belirterek konunun takipçisi olacağımız kamuoyuna saygı ile duyurulur. Av. Aziz ERBEK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler