BARODAN HABERLER

Hem israfın, hem de yargı kararına rağmen inşa edildiği için hukuk tanımazlığın sembolü

853 görüntülenme
06/11/2014
Hem israfın, hem de yargı kararına rağmen inşa edildiği için hukuk tanımazlığın sembolü
'Ak Saray' olarak da adlandırılan, Ankara'daki yeni cumhurbaşkanlığı binası için, baro başkanından eleştiri geldi: ÇITIRIK: "Hem israfın, hem de yargı kararına rağmen inşa edildiği için hukuk tanımazlığın sembolü" Adana Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi Çıtırık; ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, 'Ak Saray' olarak da adlandırılan, Ankara'daki yeni cumhurbaşkanlığı binası için eleştiride bulundu: "Hem israfın, hem de yargı kararına rağmen inşa edildiği için hukuk tanımazlığın sembolü olmuştur" Baro Başkanımız Çıtırık, son günlerin tartışma konusu, mahkemenin sit alanı olduğu için yıkım kararı vermesine rağmen inşaa edilen ve bu yüzden Kaç - Ak Saray adı verilen yeni cumhurbaşkanlığı sarayı 29 Ekim'de açıldığını anımsattı. Baro Başkanımız Avukat Çıtırık, Mustafa Kemal tarafından satın alınan 20 bin dekar arazi üzerinde "Orman Çiftliği" Adıyla 1925 yılında kurulduğunu ve 1925-1937 yılları arasında yeni arazilerin alınması ile 52 bin dekar yüzölçümüne ulaştığını aktardı. Baro Başkanımız daha sonra şöyle devam etti: "11 Haziran 1937 tarihinde Atatürk'ün yazmış olduğu vasiyet mektubu ile T.C. Hazinesi'ne hibe ve emanet edilmiştir. Başta "Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu"na bağlanan Orman Çiftliği daha sonra "Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü" bünyesine alınmıştır. 24 Mart 1950 tarihinde çıkarılan 5659 sayılı Kanun ile "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü" kurulmuş ve çiftliğin adı günümüze kadar gelen "Atatürk Orman Çiftliği" (AOÇ) olarak değiştirilmiştir. 2 Haziran 1992 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca doğal ve tarihi sit alanı ilan edilmiş, 20 Temmuz 1993 tarihinde ise Kurul AOÇ'nin sit sınırlarını belirlemiştir. 7 Mayıs 1998 tarihinde de AOÇ 1.Derece Sit Alanı ilan edilmiştir. 8 Temmuz 2006 tarihinde siyasi iktidar tarafından 5524 sayılı "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" yürürlüğe sokulmuş ve bu değişiklik ile Ankara Büyükşehir Belediyesine Atatürk Orman Çiftliğinin "öncelikle üst ölçekli plan ve Koruma Amaçlı İmar Planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapma" yetkisi verilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanını dilediği gibi kullanmasının önünü açacak bu yasal düzenleme ile yetkiyi alan Ankara Büyükşehir Belediyesi gerek gördüğü planları hazırlamıştır... Ayıplı Kaçak Saray 1. derece SİT bölgesine yapıldı. On binlerce ağaç kesildi. Ak Saray'ın maliyetine 1 milyar 370 milyon lira para harcandı. Yurttaşların açık alanda, soluk alacakları bir yer yok edildi. Bu yapı bu haliyle hem israfın, hem de yargı kararına rağmen inşa edildiği için hukuk tanımazlığın sembolüdür. Bütün olarak ranta açmayı hedefleyen bu planların ve planları onaylayan belediye meclis kararının iptali istemiyle sivil toplum örgütlerince dava açılmıştır. Söz konusu meclis kararı ve planlar Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce 28 Kasım 2008 tarihinde iptal edilmiş, 17 Mart 2010 tarihinde de Danıştay 6. Dairesi'nce iptal kararı onanmıştır... Görüldüğü gibi hukuk devletinde yargı kararlarına rağmen bu ayıplı kaçak saray ruhsatsız olarak bitirilmiştir. Atatürk döneminde kurulan ve inşaat yasağı olan ormanlık alanda imar izni verilmemesine rağmen, mahkemelerin durdurma kararı olduğu halde yaptırılmıştır. İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan bu yapı için Kalkınma Bakanlığı bütçesi dolayısıyla da hazine zarara uğratılmıştır." Baro Başkanımızın konuşmasının ardından ruhsat töreni yapıldı.
Diğer Haberler