BARODAN HABERLER

GENEL GEREKÇE

1034 görüntülenme
24/11/2015
GENEL GEREKÇE
GENEL GEREKÇE 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinin (A) bendinde hususi damgalı pasaport alabilecekler belirtilmiş ve hususi damgalı pasaport alınabilmesi ile ilgili konular düzenlenmiştir. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları bu haktan yararlandırılmıştır. Kanuna göre, birinci, ikinci, üçüncü derece devlet memurları ve hatta sözleşmeli çalışan devlet memurları bile hususi damgalı pasaport alabilmektedir. Yasa teklifim ile 10 yıl serbest avukatlık mesleğini yerine getirenlerin de hususi damgalı pasaport almalarının sağlanması amaçlanmıştır. Avukatlık, bir yandan serbest olmakla birlikte bir kamu hizmetidir. Yargılama sürecinin en önemli öğelerinden birisidir. Birçok batı ülkesinde avukatların bu ve benzer haklara sahip olduğu dikkate alındığında, bir kamu görevi olan savunmanın temel unsuru avukatların da bu kapsamda kabul edilmesi ve bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Yargının üç ayağından biri olan avukatların bu haktan yararlandırılmayıp, iddia makamı Cumhuriyet Savcıları ile karar mercii hakimlerin faydalandırılmaları çifte standarttır. Ayrıca kamu kurumlarında görevli avukatlar, 10 yıllık bir dönemin sonunda hususi pasaport alabilirken, serbest çalışan avukatlara böyle bir olanağın verilmemesi de diğer bir haksızlıktır. Serbest avukatlar kamu hizmeti statüsünde kabul edilip ağır ceza mahkemelerinde yargılanırken, hususi pasaport talep ettiklerinde ise serbest meslek erbabı olarak değerlendirilmektedirler. Gelişen dünyamızda uluslararası hukuk ilişkilerinin de arttığı dikkate alındığında avukatlar sık sık yurt dışına çıkma ve bu hukuksal uyuşmazlıklarla uğraşma zorunluğundadırlar. Bununla birlikte, 1990 yılında Türkiye'nin de imzalamış olduğu ve 'Havana Kuralları' olarak da bilinen sözleşmenin 16. Maddesi: "Avukatların hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahale ile karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini, yurtiçinde ve yurtdışında serbestçe seyahat edebilmelerini ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini" sağlamaktadır. Türkiye'de adaletin gerçekleşmesi ve hukukun egemen kılınması yolunda her türlü özveriyi gösteren avukatların devlet memurlarına tanınan bir haktan faydalandırılmaması bir hukuksuzluk ve haksızlıktır. Teklifimiz ile 10 yıl hizmet yapmış serbest avukatların da bu haktan yararlandırılması öngörülmüştür. MADDE GEREKÇELERİ Madde : 1- 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesinde değişiklik yapılarak, 10 yıl serbest avukatlık mesleğini yerine getirenlerin hususi damgalı pasaport almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Madde : 2- Yürürlük maddesidir. Madde : 3- Yürütme maddesidir. 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Madde 1- 15.07.1950 tarih ve 5682 sayılı pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (A) Bendinin 1. Fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: "Hususi damgalı pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına, ayrıca meslekte on yılını tamamlamış olan serbest avukatlara, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz" Madde 2- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Diğer Haberler