BARODAN HABERLER

"Formül Gerekçeyle Tutuklamayı Bırakın"

806 görüntülenme
13/08/2015
Anayasa Mahkemesi (AYM) tahliye taleplerinin kaçma ve delilleri karatma gibi formül-şablon gerekçelerle reddeden mahkemeleri bir kez daha uyardı. Tahliye talebi 11 kez reddedilen siyasi tutuklunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM; bu nedenle devleti 5 bin lira tazminata da mahkum etti. Serdar Ziriğ adlı kişi 2008'de PKK-Kongra-Gel üyeliği suçlamasıyla tutuklandı hakkında dava açıldı. Ziriğ'in geçen sürede bütün tahliye talepleri, bildik-tanıdık kaçma ve delillerin karartılma şüphesi suç vasfı-istenen ceza miktarı gibi formül gerekçelerle tam 11 kez reddedildi. Ziriğ beş yılı aşkın tutukluluktan sonra Mart 2014'te tahliye edildi ve AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Şikayeti haklı bulan ve beş yılı aşkın tutukluluğun makul sayılamayacağını belirterek ihlal tespiti yapan AYM, Ziriğ'e 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. AYM, formül gerekçelerde insanların özgürlüklerini engelleyen-tahliye taleplerini reddeden hakimlere uyarı niteliği taşıyan kararında şöyle dedi: "Olayda mahkemelerce verilen tutukluluğun devamına dair kararların gerekçeleri incelendiğinde tahliye taleplerini reddederken gerekçelerini yeterince kişiselleştirmemiş başvurucunun kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair somut olgular ortaya koymamış oldukları anlaşılmaktadır. İlk derece mahkemelerce gösterilen gerekçelerin tutukluluğun devamının hukuka uygunluğunu ve tutulmanın meşruluğunu haklı gösterecek nitelikte olmadıkları ve aynı hususların tekrarı niteliğinde oldukları görülmektedir. İlgili ve yeterli olmayan gerekçelere dayanılarak başvurucunun özgürlüğünden mahkum bırakıldığı dikkate alındığında 5 yıl 3 ay 22 günlük tutukluluk süresi makul olarak kabul edilemez."
Diğer Haberler