BARODAN HABERLER

E -Vekalet Pulu Uygulaması UYAP’ta 24 Nisan 2013 günü başlamıştır.

913 görüntülenme
25/04/2013
E -Vekalet Pulu Uygulaması UYAP’ta 24 Nisan 2013 günü başlamıştır.
E -Vekalet Pulu Uygulaması UYAP'ta 24 Nisan 2013 günü itibarıyla başlamıştır. Resmî Gazete Sayı: 28281 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Vekalet pulunun elektronik ortamda tedavülü ile elektronik ortamda vekaletname sunulan mercilerin vekaletname pulu bedelinin ödendiğini elektronik ortamda teyit etmelerini sağlayacak usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından müştereken belirlenir." MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
Diğer Haberler