BARODAN HABERLER

DUYURU NO 2015 / 97

923 görüntülenme
28/12/2015
DUYURU NO 2015 / 97
Ankara 22.12.2015 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2015/97 Konu: Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan "Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanması talebinin reddi işlemlerinin iptali istemi ile açılan davada yürütmenin durdurulması kararı. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan "Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlanması talebinin reddi işleminin iptali istemi ile açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 26.10.2015 tarih ve 2015/2106E. sayılı yürütmenin durdurulması talebimizin reddine ilişkin karara yaptığımız itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu'nun 09.12.2015 tarih ve YD İtiraz No 2015/6150 sayılı kararında, "Dava konusu Yönetmelik taslağına, Türkiye Barolar Birliğince oyçokluğuyla kabul edildiği, dolayısıyla anılan Yönetmelik artık taslak olmaktan çıktığı ve yürürlüğe girmesi gereken bir Yönetmelik hükmü haline geldiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.Ancak, dava konusu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra davalı idarece, söz konusu Yönetmelik hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay'da dava açabileceği de tabiidir.Dava konusu işlemin yürürlüğe konulamaması sonucu hak mağduriyetleri ve düzen sorunu doğuracağı bu halde telafisi imkansız zararlar doğacağı açıktır" gerekçesiyle ilgili Yönetmeliğin yayımlanmaması işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı Eki : 1
Diğer Haberler