BARODAN HABERLER

DUYURU NO 2014 / 97

890 görüntülenme
01/12/2014
DUYURU NO 2014 / 97
Ankara 24.11.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/97 Konu :Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 27/2 nci maddesi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 19.11.2014 tarihinde Başkanlığımıza tebliğ edilen ve örneğini ekte sunduğumuz 31.03.2014 tarih 2011/76 E., 2014/1397 K. sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki "Bir avukat başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazı ile bildirir." kuralında "hukuka uyarlık" bulunmadığı yolunda karar vermiştir. Danıştay 8.Dairesinde söz konusu maddenin iptali isteği ile açılan davada verilen red kararının temyizi üzerine verilen bu "bozma" kararı karşısında İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28 inci maddesi hükmünü de dikkate alan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulumuz 22.11.2014 tarihli toplantısında, Barolarımıza, TBB Meslek Kurallarının 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin uygulamasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı ile ortaya çıkan hukuki durumu dikkate almalarının uygun olacağını değerlendirmelerine sunma kararı almıştır. Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı Eki: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 31.03.2014 günlü 2011/76 Esas, 2014/1397 Karar sayılı kararı
Diğer Haberler