BARODAN HABERLER

DÜNYA SU GÜNÜ KUTLU OLSUN

797 görüntülenme
22/03/2013
DÜNYA SU GÜNÜ KUTLU OLSUN
1993 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etmiştir. Ülkelerin en temel sorunlarından birisini 'içilebilir temiz su' sorunu oluşturmaktadır. İçilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda dünya ülkeleri işbirliği içerisinde olmak zorundadır. Her geçen gün artarak devam eden su krizi, dünya barışını ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Kentlerin Geleceği Sorununun Çözümlenmesinde öncelikle yerel ve merkezi yönetimlere sorumluluk yüklemektedir. İçilebilir su kaynaklarının tespit edilmesi, geliştirilmesi ve bakımı konusunda çalışmalar yürütülmeli, aynı zamanda insanlarımızın su tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Küresel ısınma, kuraklık ve su israfı ciddi bir şekilde ülkemizi ve dünyayı tehdidini sürdürmektedir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına herkesin sahip olduğunu Anayasamızın 56. Maddesi düzenlemektedir. Aynı zamanda herkesin temiz ve ücretsiz suya erişim hakkı da vardır. Su, tüm canlılar için vazgeçilmez temel bir haktır. Bu nedenle suyun piyasalaştırılmasına karşı mücadele yürütülmelidir. 17 Ekim 2012 gün ve 28444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Su İşleri Bakanlığı'na "Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında" Yönetmelik ile denizler haricinde, kıyı suları da dahil olmak üzere yüzeysel ve yer altı su kaynaklarının yer aldığı havzaların korunması ve yönetim planlarının hazırlanması konusunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu konularda bakanlığa çok önemli görevler yüklenmiştir. Türkiye'nin su kaynaklarının doğru ve yerinde kullanması ve yurttaşın suya erişim hakkının kullanılmasına gereken saygı gösterilmelidir. ÇOCUKLARIMIZDAN BİZE EMANET OLAN DÜNYADA, YAŞANABİLİR ÇEVRE VE DOĞAYI KORUMAK BİLİNCİYLE DÜNYA SU GÜNÜ KUTLU OLSUN. Kamuoyuna saygılarımla sunarız. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler