BARODAN HABERLER

Dünya insan hakları günü

830 görüntülenme
09/12/2013
Dünya insan hakları günü
"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, Türkiye'nin İnsan Hakları Tablosu Masaya Yatırılıyor. İnsan Hakları konusunda uluslararası hukukta en önemli belge olarak nitelendirilen "Evrensel Beyannamenin" kabul edilişinin 65. Yıldönümü nedeniyle Baromuz önemli bir konferansa imza atıyor. Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, insan Hakları konusunda uluslararası hukukta en önemli belge olarak NİTELENDİRİLEN 'EVRENSEL BEYANNAME'nin kabul edilişinin 65. yılında Türkiye'nin, insan hak ve özgürlükleri alanında bugüne kadar ortaya çıkan en kötü günleri yaşadığını söyledi. Adana Baro Başkanlığı olarak insan hak ihlalleri konusuna dikkat çekmek amacıyla konusunda etkin isimlerle, bu sorunu ve savunma mesleğinin tartışılacağını ifade eden Av Çıtırık, ülkemizin temel hak ve özgürlükler konusunda hak ihlallerinin her geçen gün arttığı bir ülke konumuna geldiğine işaret etti. İnsanların yeterince özgürleşemediği, insan hak ve özgürlüklerine dair ihlallerin her geçen gün arttığı, demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işletilemediğini vurgulayan Av. Çıtırık şunları söyledi: "Ülkemiz, Beyanname'nin kabul edilişinden bir yıl sonra metne imza koymasına karşın, Beyanname'de yer alan haklar, sadece metin üzerinde kalmaya devam ediyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin yıldönümünde, insan hak ve özgürlükleri açısından bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ciddi bir geriye gidiş yaşanmaktadır. 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra 'güvenlik olgusu' ön plana çıkartılarak temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, insanların fişlenmesi, toplumsal taleplerini dile getirmenin ve bu yöndeki örgütlenmelerin önüne her türlü engellemelerinin konulması, Uluslar arası sözleşmeler ve anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerini kullanmaya çalışan insanlara her türlü devlet terörünün uygulanması, üstlendikleri dosyalardan dolayı mesleğinin ifası için çalışan 28 avukat meslektaşımızın tutuklanması, 7 milletvekilinin halen cezaevinde bulunması, özgür ve özerk üniversite istedikleri için yüzlerce öğrencinin tutuklu olması, siyasi iktidarı eleştiren 71 gazetecinin işten çıkarılması, 61 gazetecinin sırf gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklanması, Roboski katliamının henüz çözülmemiş olması, son dönemde hızla artan kadın cinayetleri, işkence ve kötü muamelenin sürmesi, seçilmiş vekillerin, belediye başkanlarının ve sendikacıların siyasi operasyonlarla gözaltına alınıp, tutuklanması gibi pek çok konuda insan hakları ihlalleri yaşandığı bilinmektedir. Özellikle son yıllarda artan savaşlar, bölgesel çatışmalar sürekli birbirini tetiklemekte ve bu olaylarda en büyük zararı ise yoksul ve savunmasız halklar görmektedir. Savaşın acılarını silmek için hazırlanan, İnsan Hakları Evrensel Beyanname'nin yıldönümünde, özellikle Ortadoğu'da yaşayan halklar, yeni bir savaş ve yıkım ortamıyla karşı karşıya bırakılmak istenmektedir. Bu tablo karşısında Adana Barosu Başkanlığı olarak, konularında etkin isimlerin konuşmacı olacağı "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Işığında İnsan Hakları ve Savunma Mesleği" konulu bu önemli konferansımıza; Adanalı hemşehrilerimizi ve tüm meslektaşlarımızı bekleriz." ÖNEMLİ BİR KONFERANS... 10 Aralık 2013 tarihinde Seyhan Oteli Güney Balo Salonu'nda saat: 14:00'da; "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Işığında İnsan Hakları Ve Savunma Mesleği" konulu konferansa; Av. Jacqueline Scott (ABD Barosu Uluslararası Avukatlar Birliği İnsan Hakları Direktörü) Av. Prof. Dr. Berin Ergin (Uluslararası Avukatlar Birliği Türkiye Başkanı) Av. Fikret İlkiz (İsnbul Barosu) ve Av. Dr. Serhat Eskiyörük (Adana Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı), Av. Mustafa Çinkılıç (Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı) konuşmacı olarak katılacaklardır.
Diğer Haberler