BARODAN HABERLER

DEPREM NEDENİYLE YIKILAN BİNALARIN YAPIMINDA, DENETİMİNDE VE ONAYLANMASINDA İLGİSİ OLANLAR HAKKINDA BAROMUZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR

465 görüntülenme
10/02/2023
DEPREM NEDENİYLE YIKILAN BİNALARIN YAPIMINDA, DENETİMİNDE VE ONAYLANMASINDA İLGİSİ OLANLAR HAKKINDA BAROMUZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR


Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Esem Yiğit, Baromuz üyeleri; Av. Mustafa Çinkılıç, Av. Hakan Tahtacı ile birlikte 06.02.2023 Pazartesi günü tarihinde ülkemizin pek çok ilinde meydana gelen depremler nedeniyle İlimizde yıkılan ve ağır hasar gören binalarla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Savcılığının 2023/10882 Soruşturma numarası ile suç duyurusunda bulunmuştur.
Dilekçede, binaları inşa eden müteahhitler; yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesulleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre sorumlulukları bulunan her türlü teknik görevliler ile inşaat aşamasından itibaren görev yapan her türlü yapı denetim görevlileri ve ilgili kişiler; binalara yapı kullanma izin belgesi veren, oturma izni veren görevli ve yetkililer; onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer; denetim görevini yerine getirmeyen ilgili belediye, bakanlık yetkilileri ile depremin gerçekleşmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının geç, eksik ya da hatalı başlaması neticesinde kayıpların artmasına sebep olan sorumlular hakkında yürütülecek ceza soruşturması sonucunda Türk Ceza Kanunu’nun Kasten öldürme başlıklı 81. maddesi ve Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi başlıklı 83. maddesi uyarınca kovuşturma başlatılması ve ceza verilmesi talep edilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kast unsuru, Yargıtay 12. Dairesinin içtihadına atıfla olası kast çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 43/2. maddesinde yer alan zincirleme suç kavramı da tartışılarak, soruşturmada bu maddenin de dikkate alınması gereğinin altı çizilmiştir.
Delillerin yok olmaması ve karartılmaması için numunelerin alınması ve incelenmesi dahil, yürütülecek tüm işlemlerde gönüllü ve alanında uzman meslektaşlarımızdan oluşturulacak komisyon ile teknik bilgiye sahip meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülmesinin temini ve tüm şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlanmış olup, cezasızlığın önlenmesi için gerek soruşturma gerekse kovuşturma süreci etkin şekilde takip edilecektir.

Dilekçe eki için aşağıdaki linke tıklayınız.

Diğer Haberler