BARODAN HABERLER

Danıştay'tan önemli karar: Enerji yatırımında kamu yararı gerekçe olamaz

874 görüntülenme
21/07/2014
Danıştay'tan önemli karar: Enerji yatırımında kamu yararı gerekçe olamaz
Danıştay 6. dairesi son dönemde giderek rutin hale gelen "acele kamulaştırmalar"la ilgili önemli bir karar vererek "Enerji yatırımında kamu yararı iddiası acele kamulaştıma için gerekçe olamaz" kararı vererek İzmir'de kurulması planlanan RES için yapılan kamulaştırmanın yürütmesini durdurdu. Remziye Saatli'ye ait arazinin EPDK'ya devredilerek kamulaştırılmasnıı Danıştay 6. Dairesi iptal etti. Başbakanlık ve EPDK'ya açılan davada, Mahkeme enerji yatırımının kamu yararı teşkil ettiği ve acele kamulaştırmya dayanak oluşturabileceği yönündeki karşı savunmayı yetersiz bularak acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. 'Acelelik hali bulunmuyor'Dosyayı inceleyen Danıştay tetkik hakimi "Taşınmazların acele kamulaştırılmasına gerekçe teşkil edecek acelelik halinin bulunmaması nedeniyle" yürütmenin durdurulması isteminin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. Davaya Başbakanlık ve EPDK yanında katılan yatırımcı ABK Çeşme RES Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ise enerji yatırımının "engellenmeye" çalışıldığını iddia etti. 'Keyfi acele kamulaştırmalar uygun değil'Danıştay 6. dairesi ise kararında AKP tarafından sıkça uygulanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Madde'sini tartışmaya açmış oldu. Acele kamulaştırmalar, yurt savunması ya da özel yasalarla belirtilen "olağanüstü durumlar" dışında enerji yatırımları, kentsel dönüşüm, köprü, hava limanı gibi projeler için rutin hale gelmişken kararda şöyle denildi: "Söz konusu madde incelendiğinde acele kamulaştırma usulünün olağanüstü bir kamulaştırma usulü olarak öngörüldüğü, uygulama gerekçesi olarak olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleciliğin varlığına işaret eden kamulaştırma şartlarının ortaya konulması gereği açıktır." Mahkeme aynı zamanda, bu tarz kararların Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'na uygunluk veya Bakanlar Kurulu'nun karar vereceği bir kamu yararı kararı olması durumunda alınabileceğini söylerken; "Alanın rüzgar enerji santrali kurulması amacıyla projelendirilmesinin tek başına acele kamulaştırılma yapılmasına gerekçe teşkil etmeyeceğine" hükmetti. Mahkeme, kamu yararının savunmada "somut" olarak ortaya konulmadığına da dikkat çekti.
Diğer Haberler