BARODAN HABERLER

DANIŞTAY'DAN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ KARAR

918 görüntülenme
05/07/2013
DANIŞTAY'DAN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ KARAR
Türkiye Barolar Birliği'nce, 01.06.2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin, "Müdafiinin soruşturma evrakını incelemesi" başlıklı 22. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan "kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın yazılı emri gerekir" ibaresinin iptali istemiyle açılan Danıştay 10. Dairesi'nin 22.05.2008 gün 2005/5845 Esas - 2008/3450 Karar sayılı iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 20.11.2012 gün 2008/2358 Esas- 2012 / 20133 Sayılı Kararı ile onanmıştır. Onama kararı aşağıda bilgilerinize sunulur.
Diğer Haberler