BARODAN HABERLER

Danıştay'dan 'baz istasyonları ile TV ve radyo vericileri' kararı

903 görüntülenme
14/09/2015
Danıştay'dan 'baz istasyonları ile TV ve radyo vericileri' kararı
Danıştay, yaşam alanlarına, eğitim kurumları ve çocuk parklarının çevresine baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin montajı yapılmasını yasakladı. Bu noktalardaki mevcut baz istasyonları ile radyo-TV vericilerinin derhal mühürlenmesi ve kaldırılması gerekecek. ANKARA - Tüketici Hakları Derneği ile Çevre Mühendisleri Odası'nın açtığı davada, Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen karara göre, insanların ikamet ettiği yaşam alanlarına, eğitim kurumları ve çocuk parklarının çevresine baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin montajı yapılamayacak. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ile Çevre Mühendisleri Odası Genel başkanı Mert Güvenç'in yaptığı ortak yazılı açıklamaya göre, ayrıca, Danıştay 13. Dairesi'nin vermiş olduğu çok önemli bir karar ise baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerine ait Türkiye 'de uygulanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin iptal edilmesi oldu. Açıklamada diğer taraftan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerini kuran firmalara verilen güvenlik sertifikaları da Danıştay 13. Dairesince geçersiz kılındığı belirtildi. 21 Nisan 2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 'Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'in iptaline ilişkin Tüketici Hakları Derneği ile Çevre Mühendisleri Odası 2011 tarihinde dava açmıştı. Açılan davada, Danıştay 13. Dairesi tarafından 22 Mayıs 2015 tarihinde Yönetmeliğin 4.maddesinin 1.fıkrasının (n) bendi, 6.maddesinin 2.fıkrası, 16.maddesinin tamamı ve geçici 1.maddesi ile birlikte 8.maddesinin 6.fıkrası ve 9.maddesinin 2.fıkrası iptal edildi. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından elektromanyetik alan şiddeti konusunda yapılan değerlendirmelere göre, en küçük elektromanyetik alan şiddeti değerini dikkate alan ihtiyat ilkesi kuralına uyulmaktadır. AB ve dünyanın bir çok ülkesinde ihtiyat ilkesine çok önem verilmekte ve Türkiye'nin uyguladığı limit değerlerin (41 watt/metre) altmışsekizde birine (Avusturya- Salzburg'da uygulanan limit değer 0.6 watt/metre) kadar varan küçük değerlere inilmiştir. Buna göre, Türkiye'de elektromanyetik alan şiddeti ile ilgili olarak uygulanması gereken limit değer, en azından bugünkü değerin onda birinden daha aşağıya indirilmelidir." KAÇAK HALE GELENLERİN KALDIRILMASINI İSTESİNLER Danıştay 13.Dairesi'nin iptal kararı ile ihtiyat ilkesi dikkate alındığında, hem yerleşim yerlerine gelişigüzel monte edilen, hem limit değerleri yüksek olan, hem de güvenlik sertifikaları geçersiz hale getirilen tüm baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin varlığı hem Danıştay kararına hem de ihtiyat ilkesine aykırı bir duruma düştüğüne işaret edilen açıklama şu cümlelerle sona erdi: "Danıştay'ın iptal kararına göre, çevre hukukunun temel ilkelerinden olan ihtiyat ilkesi dikkate alındığında; yerleşim yerlerine, okul öncesi eğitim ve temel eğitim kuruluşları ile çocuk parklarının yakınına montajı yapılan baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin tamamı kaçak hale gelmiştir. Söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin derhal mühürlenmesi ve kaldırılması gerekmektedir. İlçe belediyeleri bu konuda yetkilidir. Tüketiciler ilgili belediyelere başvuruda bulunarak, yukarıda belirtildiği şekilde kaçak hale gelen baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin kaldırılmasını istesinler."
Diğer Haberler