BARODAN HABERLER

Danıştay: Cumhurbaşkanlığı Sarayı hâlâ kaçak!

727 görüntülenme
26/05/2015
Danıştay: Cumhurbaşkanlığı Sarayı hâlâ kaçak!
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili açtığı davanın Danıştay'a intikal etmesi sonucu İdari Dava Daireleri Kurulu, sit alanına Saray yapılmasının önünü açan Koruma Kurulu'nun ilke kararını reddetti. Koruma Kurulu'nun ilke kararının oy birliği ile Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu tarafından bozulması üzerine sit alınan yapılaşmanın önünü açan karar da bozulmuş oldu. Böylece Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ikinci kez kaçak duruma düşmüş oldu.Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisiyle ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararı üzerine, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 271 sayılı ilke kararını değiştirerek, 'Koruma amaçlı imar planları olmadan tarihi sit alanlarında kamu binaları yapılabilir' kararı almıştı. Bunun üzerine sit alanı olan AOÇ'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa edilmişti.Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu durumu mahkemeye taşımış ve dava Danıştay'a gitmişti.
Diğer Haberler