BARODAN HABERLER

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONUMUZ “ZÜMRÜT APARTMANI” KİTABININ YAZARI VE YAYINEVİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

636 görüntülenme
31/05/2019
ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONUMUZ “ZÜMRÜT APARTMANI” KİTABININ YAZARI VE YAYINEVİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baromuz Genel sekreteri Av. Semih Gökayaz, Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatörümüz Av. Miyesser Erselan Önenli, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. Timur Ortatepe, Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, Komisyon Başkanımız Av. Çiğdem Anteplioğlu Çin, Komisyon Başkan Yardımcımız Av. Murat Gülsün, Av. Orçun Bekir Kara, Av. Sefa Ün, Baromuz mensubu Av. Sebahattin Demir ile birlikte toplumda tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki, Genel Yayın Yönetmeni Alaattin Topçu, Babil yayınevi hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları, ayrıca şikâyete konu kitabın bugüne kadar basılmış nüshalarının toplatılması, el konulması, dağıtım ve satımının yasaklanması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, halen internet sitelerinde bulunan kitabın toplatılması ve şüphelilerin, 'müstehcenlik', 'çocuğun cinsel istismarı', ‘intihara özendirme’ suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak, cezalandırılmaları için kamu davası açılması istenildi.

Baro Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Basın ve yayınevinin ve yetkililerinin, kendisine sunulan bu kitabı okuduğu, bilerek ve isteyerek yaydığı, bu kitapla ilgili olarak para kazanma amacı güttüğü, içeriği itibariyle suç teşkil eden kitabın dağıtılmasını sağlayarak yazarla birlikte fikir ve eylem birliği yani TCK. 37. Madde kapsamında suça iştirak ettikleri anlaşıldığından basın ve yayınevi sahibi ve yetkililerinin de bu eylemden iştirakleri nedeniyle sorumlu tutulması kanaatindeyiz.

Öngörülen hükümler, açıklanan gerekçelerle gerek yazar gerekse yayınevi sahibi ve yetkililerinin; Suçun vasıf ve mahiyeti, toplumda uyandırdığı infial, çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi ve çocukların korunmasının önemi dikkate alınarak CMK. 100 vd. Maddeleri uyarınca tutuklanmalarını,

TCK 37. Maddesi delaletiyle Müstehcenlik suçunu hükme alan TCK 226. Madde, 5187 sayılı Basın Kanunu madde 20 ve Sayın Savcılığınızca yapılacak soruşturma sonucunda re'sen araştırılıp tespit edilecek suç maddeleri kapsamında şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını şüphelilerin cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ettik. “

Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Çiğdem Anteplioğlu Çin de, Zümrüt Apartmanı isimli kitapta aklımızı donduran, insanlık dışı tamamen sapıkça bir zihniyet ile çocuklarımızı hedef alan ifadeler olduğunu belirterek, tüm sürecin takipçisi ve çocuklarımızı hedef alan her durumun karşısında olduklarını ifade etti.

Diğer Haberler