BARODAN HABERLER

ÇOCUK GELİNLERİN VE ÇOK EŞLİLİĞİN

901 görüntülenme
31/05/2015
ÇOCUK GELİNLERİN VE ÇOK EŞLİLİĞİN
ADANA BAROSU BASIN BİLDİRİSİ: "ÇOCUK GELİNLERİN VE ÇOK EŞLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGEL ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TCK 230/5-6 MADDESİNİ İPTAL KARARI İLE KALKMIŞTIR. İLGİLİ KARAR KADIN VE ÇOCUKLARIN İNSAN HAKLARININ İHLALİDİR VE ANAYASAYA AYKIRIDIR" Anayasa Mahkemesinin, Türk Ceza Kanunu'nun Aile Düzenine Karşı Suçlar ana başlığında düzenlenen 230. Maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkralarında "resmi nikah olmadan dini merasim yapan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası" veren maddeyi İptal kararı, Anayasanın 174. Maddesinde 4. Fıkrasında belirlenen evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü" ne aykırı olduğu açıktır. Evlenme akdinin "evlendirme memuru" önünde yapılması kadın ve çocuk haklarının, kadın-erkek eşitliğinin temel taşlarındandır. Evlenme memuru, nikah işlemi için öncelikle evlenme şartlarının gerçekleşmesini arayacaktır. İptal edilen düzenlemenin amacı, dini merasim yapılmasını engellemek değil, dini inançların kullanılarak kadın ve çocukların istismarının engellenmesidir. Kadınların tek eşliliğinin, uygun yaş ve koşullarda evlenmelerinin, evlendikten sonra yönetsel ve ekonomik haklara sahip olmalarının, miras haklarının ve boşanırken boşanma hakkı başta olmak üzere nafaka ve tazminat haklarının kullanılmasında önemli hak kayıplarına sebep olacak bir ortam yaratılmıştır. Bu düzenlemeyle çok eşlilik ve çocuk evlenmelerinin önündeki engeli kaldırmıştır. İptal edilen düzenleme kadın-erkek eşitliği yolunda açıkça bir geri adım olmuştur. Kadın ve çocuk haklarının ihlallerine, kadın ve çocukların daha fazla şiddete uğramasına yol açacak iptal kararının, Anayasa'nın da üzerinde olan imzacısı olduğumuz tüm uluslararası sözleşmelerin insan haklarına dair düzenlemelerine, Çocuk Hakları Sözleşmesine, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine de açıkça aykırı olduğu ortadadır. Kararın her düzeyde takipçisi olacağımız hususunu önemle bildiririz. ADANA KADIN HAKLARI KOMİSYONU
Diğer Haberler