BARODAN HABERLER

CMK tazminat davalarında vekalet ücreti asgari 3600 TL Oldu. Avukatlık asgari ücret

884 görüntülenme
28/01/2016
CMK tazminat davalarında vekalet ücreti asgari 3600 TL Oldu. Avukatlık asgari ücret
27 Ocak 2016 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan değişiklikle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesindeki "10." sıra kelimesi "11" sıra olarak değiştirildi.Buna göre Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücreti 2.600 TL'den 3600 TL'ye çıkartıldıSayı : 29606TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 - 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 11. sıra numarasındaki ücretten az olamaz."MADDE 2 - Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.14. Madde şöyle;Ceza davalarında ücret MADDE 14 -... (3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
Diğer Haberler