BARODAN HABERLER

CMK TARİFESİ’NİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDEKİ GELİŞMELERİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ…

126 görüntülenme
20/09/2022
CMK TARİFESİ’NİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDEKİ GELİŞMELERİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ…

CMK Tarifesi'nin Hazırlanması Sürecindeki Gelişmeleri Hassasiyetle Takip Ediyoruz

Zorunlu müdafilik hizmeti karşılığında ödenecek ücretleri belirleyen Adalet Bakanlığı CMK Ücret Tarifesi'nin, mevcut haliyle, bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine getiren avukatların emek ve mesailerini karşılamadığı artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçek, 81 il Baromuzun kararlı bir şekilde sergilediği ortak irade sonucunda görünür ve çözüm aranır bir gündem haline gelmiştir.

5 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen 47. Baro Başkanları toplantısı sonrasında, 13 Eylül 2022'den başlayarak, aşamalı şekilde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması ve durdurulması konusundaki kararlılığımız 81 Baro Başkanı'nın imzasını taşıyan bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Alınan bu karar uyarınca, ilk aşamada 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmeleri yavaşlatılmıştır.

Açıklamamızda amacımızın ve beklentimizin Türkiye Barolar Birliğinin konunun tüm muhataplarıyla etkin bir müzakere süreci yürütmesi ve CMK Ücret Tarifesi'nde, mesleğimizin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine ve mesailerine karşılık gelen, hakkaniyete uygun bir artışın sağlanması olduğunu ifade etmiştik. Amacımız bu açıklığıyla ifade edilmiş olmasına rağmen, Baroların meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin kaygılarına dayalı demokratik hak kullanımının, siyaset yapmak olarak değerlendirilmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Ancak kabul edilmesi mümkün olmayan bu yaklaşımın ardından, 15 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada; CMK Ücret Tarifesi'nin Baroların beklentileri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik şartlarına, yapılan görevin önemine, emeğin hak ettiği karşılığı alması kuralına uygun olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki talebin Adalet Bakanlığına tekrar iletildiği; iletilen taleplerle uyumlu olarak Adalet Bakanlığının Maliye Bakanlığı ile görüşerek, yürütülen görevin kamusal niteliğine ve günümüz ekonomik koşullarına uygun, yaşanan mağduriyeti giderecek ve avukatların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir çalışmanın devam ettiğinin Türkiye Barolar Birliğine iletilmiş olduğu bilgisine yer verilmiş olmasını, CMK ücretlerinde hakkaniyete uygun bir artışın sağlanabileceğini gösteren, sorunun çözümüne yönelik adım atılacağına dair olumlu bir irade olarak görüyoruz.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan bilgilendirme ve yürütülen görüşme sürecinin geldiği aşama göz önünde bulundurularak, Türkiye Barolar Birliğinin yürütmekte olduğu sürece ve olumlu seyre zarar vermemek adına, daha evvel CMK görevlendirmelerinin durdurulması şeklinde ilan ettiğimiz takvimi yeniden değerlendirdiğimizi; bununla birlikte meslektaşlarımızın emek ve mesailerinin karşılığının hakkaniyetli bir şekilde sağlanması konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü; görüşmelerdeki seyre ilişkin Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda yeniden takvimlendireceğimiz hizmet durdurma kararımızı tereddütsüz şekilde uygulayacağımızı; 78 Baro Başkanı olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer Haberler