BARODAN HABERLER

CMK Avukatına Görevi İhmalden Ceza

1059 görüntülenme
27/06/2014
CMK Avukatına Görevi İhmalden Ceza
CMK Avukatına Görevi İhmalden Ceza Daire:5 Tarih:2014 Esas No:2013/1029 Karar No:2014/5008 Kaynak:UYAP İlgili Maddeler:TCK 257/2 İlgili Kavramlar:GÖREVİ İHMALT.C.YARGITAY5. Ceza DairesiTÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M IEsas No : 2013/1029 Karar No : 2014/5008Tebliğname No : 5 - 2012/188515İNCELENEN KARARIN;MAHKEMESİ : .....2. Ağır Ceza MahkemesiTARİHİ : 08/06/2012NUMARASI : 2011/434 Esas, 2012/184 KararSANIK : ......SUÇ : Görevi kötüye kullanmaHÜKÜM : BeraatTEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet SavcısıTEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : OnamaMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapan sanığın .....3. Çocuk Mahkemesinde yargılanan suça sürüklenen çocuklara CMK'nın 150/2. maddesi gereğince 09/04/2010 tarihinde zorunlu müdafii olarak atandığı ancak mahkemenin 27/04/2010, 16/06/2010 ve 17/02/2011 tarihlerinde yapılan celselerine mazeretsiz katılmayarak davanın gereksiz uzaması sonucu kamu zararına, adaletin gecikmesi nedeniyle de kişi mağduriyetine neden olduğunun tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı ve eyleminin TCK'nın 257/2. maddesinde düzenlenen ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde yanılgılı değerlendirmeyle beraat hükmü kurulması,Kanuna aykırı, O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler