BARODAN HABERLER

Ceza Muhakemesi Kanununun 94.

874 görüntülenme
14/03/2014
Ceza Muhakemesi Kanununun 94.
Ceza Muhakemesi Kanununun 94.Maddesi ve 91/2 Maddesi değiştirildi !!! Ceza Muhakemesi Kanununun 94. Maddesi ve 91/2 Maddesi değiştirildi !!! Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesini düzenleyen 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi kanunun 94. Maddesi ve 91. Maddesinin 2. Fıkrası 6 Mart 2014 Tarihili Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklik şöyle; Ceza Muhakemesi Kanununun 94. Maddesi değiştirildi !!! Eski şekil madde 94: Hakim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hakimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hakim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır. Yeni şekil Madde 94- (1) Hakim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılır. (2) Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır. Yapılan bu değişiklik ile adil yargılanmanın sağlanması ve kişi hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından yerinde olduğu kanaatindeyiz. Gözaltı İle İlgili Ceza Muhakemesi Kanunun 91/2 Maddesi Değişti ! Eski Madde 91/2: (2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır. Yeni Madde 91/2: (2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Kanun metninde yapılan bu değişiklik kanımızca çok yerinde olmuştur. Madde metninin eski hali incelenecek olursa, suçu işlediğini düşündürebilecek emare kişinin gözaltına alınması için yeterli sayılmakta idi. Kişi özgürlüğünün kısa bir süre için bile olsa kısıtlanması anlamına gelen gözaltına alınma eyleminin bu kadar basit bir şekilde uygulanmaması gerekirdi. Bu değişiklik ile keyfi gözaltına almaların önüne geçilmek istenilmektedir.
Diğer Haberler