BARODAN HABERLER

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE “SAĞLIK HUKUKU’ SEMPOZYUMU

895 görüntülenme
18/04/2013
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE “SAĞLIK HUKUKU’ SEMPOZYUMU
Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Çağ Üniversitesi'nde gerçekleşen 'Sağlık Hukuku" Sempozyumu'nda "Haklar-Etik Kurallar ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet" konulu 1. oturumuna başkanlık yaptı. Av. Çıtırık, "Türkiye'nin temel sorunu olarak eğitimi gören, kaliteli ve uluslararası ilkeleri benimsemiş ve eğitimle sorunların çözüleceğine inanmış Bayboğan Eğitim Vakfı ve Çağ Üniversitesi 'nin kurucusu Yaşar Bayboğan'ı rahmet ve saygıyla anıyorum. Çağ Üniversitesi eğitim kadrosu, yayınları, kaliteli eğitimi ile yerelden ulusala yayılmış bir üniversite olmuştur. Baromuzla iletişime açık, kurumsal işbirliğini sergileyen üniversitemizden mezun olmuş çok sayıda meslektaşımız bünyemizde bulunmaktadır. Bu nedenle baromuz tüzel kişiliği ve şahsıma gösterilen ilgiden dolayı Çağ Üniversitesi'nin Rektörü, Hukuk Fakültesi Dekanına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. Av.Çıtırık, oturumda Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, (Tıp Eğiti ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı) Hasta-Hekim Hakları ve Davalar konusunda Av. Sunay Akyıldız (Tıp Hukuku Derneği Başkanı), Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet konusunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Halis Dokgöz ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Zahide Olgun Henzel de Tıp-Şiddet İlişkisine Analitik Yaklaşım konularında sunumlarını yönetti. Av. Çıtırık, oturumda yaptığı konuşmada, şöyle devam etti: "Anayasaya göre sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlık koşullarının düzeltilmesi ve sağlık hizmetlerinden yurttaşlarına etkin bir şekilde yararlandırması imkanı sunulması bir haktır. Ancak, toplumumuzda şiddet her geçen artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Çocuğa, kadına, sağlık çalışanlarına ve biz avukatlara yönelik sözlü ve fiili saldıralar olağan bir hal almıştır. Mesleki bilgi ve deneyimini müvekkiline sunan avukatlara dosyanın tarafı gibi davranıp, aldığı dosya ile özdeşleştirilmektedir. Ülkemizde maalesef sağlık mensuplarına yönelik şiddet yaygınlaşmıştır. 2012 yılı içerisinde 3 binin üzerinde sözel, 1000 civarında fiili şiddet olayları raporlaşmıştır. Bu olayların yüzde 79'u hastanelerde acil servislerde gerçekleşmiş, yüzde 91'ini hasta yakınlarının neden olduğu olaylarıdır. 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep Devlet Hastanesi'nde Dr. Ersin Arslan bir hasta yakını tarafından görevi başında bıçaklanarak öldürülmüştür. Dün de sağlık çalışanları kendilerine yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için iş bırakma eylemi gerçekleşmiştir. Ayrıca, Türk Tabipler Birliği de 17 Nisan tarihinin dünyada 'Dünya'da Sağlıkta Şiddeti Kınama Günü' ilan edilmesi için Dünya Sağlık Örgütüne başvurmuştur. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu oluşturulmuştur. Kamu görevini yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak saldırılara karşılık verilecek cezaların 2 katına çıkarılması gündemdedir. Sağlıkta dönüşüm adı altında izlenen politikalar 'paran kadar sağlık' anlayışı, IMF ve Dünya Bankası'nın dayattığı politikalar sağlık sektöründeki istihdam koşulları ve çalışma ortamlarını zorlaştırmış iş yükünü çok ciddi şekilde artmış, günde 150 hastaya bakılır hale gelmiş, performans kriteri dikkate alındığında sağlık çalışanlarının yükü daha da arttığını gözlemlemekteyiz. Bu yoğun çalışma temposu ve iş yükü hasta -doktor ilişkisine olumsuz olarak yansımaktadır." Oturum sonunda, Baro Başkanımız Av. Çıtırık'a Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Çetin Bedestenci tarafından teşekkür plaketi takdim edilmiştir.
Diğer Haberler