BARODAN HABERLER

Bölgemizdeki Tüm İllerin ve Baroların Sorunudur.

759 görüntülenme
17/11/2014
Bölgemizdeki Tüm İllerin ve Baroların Sorunudur.
Adli Yargıda başlatılamayan İstinaf uygulamasının İdari Yargıda alanında başlatılması amacıyla 28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanunla Vergi-İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay sistemi istinaf yargılaması usulüne dönüştürülmüştür. 6545 sayılı Kanun'da yer alan geçici madde ile mevcut Bölge İdare Mahkemelerinin İstinaf Mahkemesine dönüştürmesi için Adalet Bakanlığı'na 3 aylık süre tanınmıştır. Mevcut uygulamada, 25 ilde bulunan Bölge İdare Mahkemelerinin; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Samsun İlleri olmak üzere 8'e düşürülmesi hedeflenmektedir. Osmaniye, Hatay,Mersin ve Adana'nın yetki olarak bağlı olduğu ve halen Adana'da bulunan Bölge İdare Mahkemesi Konya İline taşınmaktadır. Yani sayılan illerdeki Vergi ve İdare Mahkemeleri'nin vereceği kararların istinaf incelemesi bu uygulama ile Konya Bölge İdare (İstinaf) Mahkemelerinde yapılacaktır. Bölge İdare (İstinaf) Mahkemelerinin 8'e düşürülmesi ve Adana İlindeki Bölge İdare (İstinaf) Mahkemesi'nin kapatılarak Konya İline taşınmasından sonra Akdeniz Bölgesinin tamamında Bölge İdare (İstinaf) Mahkemeleri olmayacaktır. Akdeniz Bölgesi yok sayılmaktadır. Oysa kuruluş kanununda "bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi" göz önünde tutularak Bölge İdare Mahkemeleri'nin kurulacağı düzenlenmiştir. Bölge İdare (İstinaf) Mahkemeleri'nin Adana İlinden alınarak Konya İline taşınması kararı son derece yanlıştır. Bölge itibariyle üçüncü sırada bulunan iş yükü ve Osmaniye, Hatay,Mersin ve Adana illeri özelinde coğrafi koşullar göz önünde tutulduğunda, uygulama adalete hizmet etmeyecektir. Bu karardan hızla dönülmesi ve Adana İlinde Bölge İdare (İstinaf) Mahkemelerinin yapılandırılması zorunludur. Bu uygulamadan geri dönülmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlara çağrı yapılacaktır. Bölge İdare (istinaf) Mahkemeleri Adana İlinden Konya İline taşınmamalıdır. Bölge İdare (İstinaf) Mahkemeleri Akdeniz bölgesinde de olmalıdır. Bu sorun sadece Adana'nın değil, bölgemizdeki tüm İllerin ve bölgemizdeki tüm Baroların sorunudur. İlimiz milletvekilleri ile bölgede bulunan tüm milletvekillerini bu konuda sorumluluk almaya ve ortak tavır alarak sorunu çözmeye çağırıyoruz. Saygılarımızla... 17.11.2014 Av. Bektaş ŞARKLI GAZİANTEP BAROSU BAŞKANI
Diğer Haberler