BARODAN HABERLER

BAROMUZUN YÜRÜTTÜĞÜ DAVADA, DANIŞTAY'DAN TARİHİ KARAR

879 görüntülenme
17/07/2013
BAROMUZUN YÜRÜTTÜĞÜ DAVADA, DANIŞTAY'DAN TARİHİ KARAR
15 Temmuz 2013 günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun ekteki 2012/ 222 YD itiraz kararı ; 100 binlerce insanın kanser olmasına ,Çukurova'da tarım ve hayvancılığın bitmesine, insanların aç kalmasına neden olacak olan 28 adet termik santrale karşı mücadelenin önünü açan emsal bir karar niteliğindedir. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri , Adana-Osmaniye Tabip Odası ve Adana Ziraat Mühendisleri Odası ve Adana Barosu olarak , Sugözü termik santrali örneğini bildiğimiz için 28 adet termik santrali duyunca dehşete kapıldık. 2011 Haziran ayında lisans alan 9 adet termik santral aleyhine " özellikle kümülatif etki" ye ( yani yanyana kurulan termik santrallerin toplam etkisine ) dayanarak "lisans iptal " davaları açmıştık. 9 termik santralle ilgili olarak Danıştay 13. Dairesi'nden Yürütmeyi Durdurma taleplerimiz reddedilmişti. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulun"da (DİİK ) Yürütmeyi Durdurma talebinin reddine itirazda bulunduk. Ekte DİİK"nun 7'ye 8 oyçokluğuyla verdiği ; Danıştay 13. Dairesinin ( Yürütmeyi Durdurma talebimizi reddeden kararına ) yaptığımız itirazın kabulüne ilişkin karar aşağıda sunulmuştur. ek-1 ek-2 ek-3
Diğer Haberler