BARODAN HABERLER

BAROMUZUN, TBB VE ÇEVRE DERNEKLERİ İLE DAVACI OLDUĞU YUMURTALIK EMBA TERMİK SANRALİ LİSANS İPTALİ DAVASININ KEŞFİ YAPILDI.

2180 görüntülenme
14/07/2017
BAROMUZUN, TBB VE ÇEVRE DERNEKLERİ İLE DAVACI OLDUĞU YUMURTALIK EMBA TERMİK SANRALİ LİSANS İPTALİ DAVASININ KEŞFİ YAPILDI.

BAROMUZUN, TBB VE ÇEVRE DERNEKLERİ İLE DAVACI OLDUĞU YUMURTALIK EMBA TERMİK SANRALİ LİSANS İPTALİ DAVASININ KEŞFİ YAPILDI.

Adana Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Adana Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi ve DAÇE’nin ( Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ) 20.06.2016'da açmış olduğu 7 termik santral lisans iptal davasından birisi olan Yumurtalık EMBA kömürlü termik santral lisans iptal davasının keşfi Ankara 7. İdare Mahkemesi 2017/247 Esas sayılı dosyası üzerinden 13.07.2017 günü Yumurtalık sahilinde yapıldı.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı ve Baromuzun Temsilcisi Av.İsmail Hakkı Atal, Yumurtalık Sugözü kömürlü termik santralinin 4 km. kadar güneyinde yapılmak istenilen EMBA kömürlü termik santralinin bu kadar yakın ve birbirinin etki alanında olmasının halk sağlığı ve tarım açısından doğuracağı yıkıcı sonuçlarının keşifte anlatıldığını ifade etti.

Av. Atal, şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü ( who –world health organizatıon ) Kanser Araştırma Birimi’nin 17.10.2013 tarihinde yayımladığı raporda (Bkz. Dava dilekçesi Delil listesi-62/International Agency for Research on Cancer World Health Organization –Lyon /Geneva , 17.10.2013 ), dış ortam hava kirliliğinin akciğer kanserine yol açtığı , mesane kanseri riski artışı ile de pozitif ilişkisi olduğu yönündeki rapor ışığında , termik santraller kaynaklı Partikül madde kirliliği yönünden sağlığa zararlı sınırın Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre 20 ug/m3 olduğunu, EMBA termik santrali ÇED raporunda 2013 yılında yapılan ölçümde partikül madde kirliliğinin 83 ug/m3 olduğunu , Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin kontrolü yönetmeliğine göre 2017 yılı sınır değerin 70 ug/m3 olduğunu , mevzuatımıza göre 2019 yılında AB normlarının kabul edileceğini ve sınır değerin 50 ug /m3 olduğunu , 4 km yanındaki Sugözü termik santrali yüzünden kansere yol açan partikül madde sınır değerinin çoktan aşılmış olduğunu anlattık.

Mevzuatımıza göre sadece PM 10 ( 10 mikron partikül madde ) ölçümü yapıldığını , ölçümü yapılmayan PM 2,5 ( 2,5 mikron partikül madde ) doğrudan kana karıştığı için kalp -damar hastalıklarına yol açtığını anlattık. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 21 Ocak 2017 tarih ve 29955 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12.12.2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı kararıyla Çukurova , Arsuz ,Amik, Mersin, Silifke, Erdemli ovalarının karar ekindeki 141 büyük ovayla birlikte koruma alanı "tarımsal sit " ilan edildiğini bu nedenle buraya artık termik santral yapılamayacağını belirttik.

Termik santrallerin neden olduğu sera gazları nedeniyle ülkemizde ve dünyada iklim değişikliği kaynaklı orman yangınları başta olmak üzere son meydana gelen doğal felaketler (2016 Mayıs ayı Kanada’da 200.000 hektar orman yangını-Portekiz"de 62 kişinin ölümüyle sonuçlanan 19.06.2017 tarihli orman yangını -2.07.2017 tarihinde Gümüldür, Menderes, Bodrum, Alanya, Anamur orman yangınları), BM yetkililerinin küresel ısınma -iklim değişikliği sürecinde geri dönülemez sınıra 3 yıl kaldığına ilişkin açıklamaları ve küresel ısınma nedeniyle 11.07.2017 günü Lüksemburg"un 2 katı büyüklüğünde "iceberg"in Antarktika'dan kopması gelişmeleri ışığında dava konusu EMBA termik santralinin iklim değişikliği küresel ısınma sürecine katkısının bilirkişi heyeti tarafından değerlendirilmesini talep ettik.

Ayrıca davalı şirketin hakim ortağının Çin'li Şangay Elektrik Şti. olması hasebiyle, 2016 yılında ve 2017'nin Ocak ayında Çin Hükümetinin 13 bölgede toplamda 120GW kapasiteli tam 104 kömürlü termik santrali projesini iptal ettiğini (Bkz. Delil liistesi-48/http://energydesk.greenpeace.org/…/china-climate-leader-co…/ ) bu projelerin neredeyse yarısının , 54 GW'ının , inşa halindeki santral projeleri olduğunu belirttik.

Özellikle bölgedeki diğer termik santrallerle kümülatif etkisinin hesaplanmak suretiyle " halk sağlığı -tarım alanları -iklim değişikliği " konusundaki argümanlarımızla birlikte dosya bilirkişi heyetine teslim edildi.

Diğer Haberler