BARODAN HABERLER

Baromuzun açtığı dava TBMM ' de ses getirdi

860 görüntülenme
08/01/2016
Baromuzun açtığı dava TBMM ' de ses getirdi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarakcevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Mevlüt KARAKAYA Adana Milletvekili 7 Kasım 2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı kararıyla; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve geçici 20'nci maddeleri uyarınca, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep bölge idare mahkemeleri kurulmuştur. Karara göre; Konya Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi; Konya, Adana, Karaman, Niğde, Mersin, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar illeri olarak belirlenmiştir. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun ikinci maddesinin birinci bendinde "Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi gözönünde tutularakAdalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur." İfadesi yer almaktadır. İlgili kanunda da açıklandığı üzere yeni kurulacak bölge idare mahkemelerinin bölgelerin coğrafi konumu ve iş hacmidikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Bakanlığınızın aldığı kararın kanuna aykırılık teşkil ettiği ortadadır çünkü bu kararda bölgelerin coğrafi konumları da iş hacimleri de dikkate alınmamıştır. Yeni yapılanmada Akdeniz Bölgesindeki tekbölge idare mahkemesi olan Adana Bölge İdare Mahkemesinin kapatıldığı ve tüm Akdeniz şehirlerinin Konya İdare Mahkemesine bağlandığı görülmektedir. Akdeniz Bölgesine en yakın bölge idaremahkemesinin bölgeye 300 km. uzakta olması uygulamada bölgelerin coğrafi konumlarının gözetilmediğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında iş hacmi açısından İstanbul ve Ankara'dan sonraüçüncü sırada olan Adana Bölge İdare Mahkemesinin kapatılması, uygulamada iş hacimlerinin de dikkate alınmadığını göstermektedir. Bakanlığınız tarafından yapılan bu usulsüz uygulamanın Akdeniz Bölgesinin prestijine zarar vereceği ve bölge halkını olumsuz etkileyeceği kanaatindeyim. soru önergesi için tıklayınız
Diğer Haberler