BARODAN HABERLER

BAROMUZDAN ANAYASA MAHKEMESİNİN ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN YARGILANMASI TALEBİNİN YEREL MAHKEMECE REDDEDİLMESİNE SERT TEPKİ

854 görüntülenme
14/10/2020
BAROMUZDAN ANAYASA MAHKEMESİNİN ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN YARGILANMASI TALEBİNİN YEREL MAHKEMECE REDDEDİLMESİNE SERT TEPKİ
BAROMUZDAN ANAYASA MAHKEMESİNİN ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN YARGILANMASI TALEBİNİN YEREL MAHKEMECE REDDEDİLMESİNE SERT TEPKİ
BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK;
“YARGI DAHİL HERKES ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMAK ZORUNDADIR”
Adana Barosu Başkanımız Av. Veli Küçük, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salı günü Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararını ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle reddetmesi hakkında görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Başkanımız; “Milletin oylarıyla seçilen Enis Berberoğlu, TBMM'ye geri dönmelidir! Bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; tüm kurumları halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamasında;
“İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı veren ve ihlalin ortadan kaldırılmasını isteyen Anayasa Mahkemesi kararını açık yasal düzenlemelere ve Anayasa hükmüne rağmen tanımaması kabul edilemez.
Bu karar seçme ve seçilme hakkına dair Anayasanın ve "yargının yorumlarını" seçilmenin, milletvekili olmanın ve dokunulmazlıkların "ağır ceza mahkemeleri" tarafından özgürlükler aleyhine istisnai düzenlemeyi genel hüküm gibi hukuka aykırı olarak nasıl yorumlandığını gösteren karardır.
Anayasa Mahkemesi'nin hükmüne göre; Enis Berberoğlu’nun Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir.
Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2016/205, K.2017/97) gönderilmesine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı, Enis Berberoğlu'nun şu anda Meclis'te görev yapan her milletvekili kadar milletin vekili olduğunu, dokunulmazlığı olduğunu ve görevine devam etmesi gerektiğini açıkça tescil etmektedir.
Bu karar, tüm tartışmaları sonlandırmıştır. Karara hemen uyulması ve gereğinin hemen yerine getirilmesi şarttır.
Türkiye yargısının son dönemlerde vermiş olduğu kararların, uluslararası hukuk kurallarına ve AİHM içtihatlarına aykırılığı biliniyor. Mahkemelerin açıkça anayasaya aykırı hareket ettiği bir ülkenin hukuk devleti olduğunu ifade etmek mümkün değil. Anayasa ayaklar altına alınmaktadır.
Milletin oylarıyla seçilen Enis Berberoğlu, TBMM'ye geri dönmelidir!
Bu adaletsiz, ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalardan vazgeçmeye; tüm kurumları halk iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Hak, hukuk ve adelet bir gün her kese lazım olacaktır.” ifadelerine yer verdi.
Diğer Haberler