BARODAN HABERLER

BAROMUZ YAŞANAN KORONAVİRÜS SALGIN HASTALIK RİSKİNE KARŞI ERTELENEN DURUŞMA GÜNLERİ HARİCİNDEKİ TÜM TEBLİGATLARIN DA HAK KAYBINA NEDEN OLMAMASI İÇİN YAPILMAMASI HUSUSUNU ADANA VE İLÇE ADALET KOMİSYONLARINDAN TALEP ETTİ.

839 görüntülenme
20/03/2020
BAROMUZ YAŞANAN KORONAVİRÜS SALGIN HASTALIK RİSKİNE KARŞI ERTELENEN DURUŞMA GÜNLERİ HARİCİNDEKİ TÜM TEBLİGATLARIN DA HAK KAYBINA NEDEN OLMAMASI İÇİN YAPILMAMASI HUSUSUNU ADANA VE İLÇE ADALET KOMİSYONLARINDAN TALEP ETTİ.

DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin 13/03/2020 tarih ve "Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler " konulu tavsiye duyurusu. HMK ve CMK’nın ilgili maddeleri gereğince gerek davanın tarafları, gerekse toplum sağlığı dikkate alınarak duruşmalar ertelenmekte, ertelemeye ilişkin ara kararlar taraflara ve vekillere bildirilmektedir.

Bu kapsamda. Mahkemelerce Baro Başkanlığımıza yazılan yazılar da meslektaşlarımıza duyurulmaktadır. Bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşullan oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir.

Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.

Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.

Belirtilen nedenlerle, hukuki dinlenilme hakkı kapsamında yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, ertelenen duruşma günleri hariç olmak üzere, diğer tüm tebligatların yapılmaması hak kaybının önlenmesini sağlayacaktır.

Takdir ve değerlendirme sayın mahkeme hakimlerimize ait olmak üzere, tebligatların ertelenmesine ilişkin talebimizin merkez ve mülhakat hakimliklerinize iletilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

DAĞITIM :

Adana Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na,

Kozan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na,

Ceyhan Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na

Yazışmalar için tıklayınız.

Diğer Haberler