BARODAN HABERLER

BAROMUZ VE ÇEVRE DERNEKLERİNİN AÇTIĞI DAVADA CEYHAN TUNAŞ ENERJİ KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALİNE EPDK TARAFINDAN VERİLEN HÜLLE LİSANSININ İPTAL KARARINI ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ONAYLADI.

332 görüntülenme
07/12/2019
BAROMUZ VE ÇEVRE DERNEKLERİNİN AÇTIĞI DAVADA CEYHAN TUNAŞ ENERJİ KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALİNE EPDK TARAFINDAN VERİLEN HÜLLE LİSANSININ İPTAL KARARINI ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ONAYLADI.

Baromuz, Türkiye Barolar Birliği, Adana Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi ve DAÇE (Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri) ile birlikte Ankara 6. İdare Mahkemesinde görülen Ceyhan TUNAŞ Enerji Kömürlü Termik Santraline EPDK’nın verdiği hülle lisansı iptal davasını 2018 / 422 Esas, 2019/1347 Karar sayılı ve 2.07.2019 tarihli kararıyla kazanmasının ardından
Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından da karar onaylandı.

"ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVİNİ YAPMAMAKTADIR”

Baromuz Çevre ve Kentleşme Komisyonumuzun Üyesi ve TBB Delegemiz Av.İsmail Hakkı Atal, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;
“Mersin-Adana -Hatay sahil şeridinde planlanan 8 termik santralin iptali için 2011 yılında açtığımız 8 termik santral lisans iptal davasından birisi Hakan madencilik kömürlü termik santralinin HÜLLE LİSANSI olan TUNAŞ Enerji Kömürlü Termik Santralinin üretim lisansı da iptal edildi.

Bilindiği üzere 2011 yılında EPDK'nın lisans verdiği 8 termik santralden birisi olan Hakan Madencilik kömürlü termik santralinin lisans iptali için Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri -Adana -Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak dava açmıştık.

Termik santrallerin KÜMÜLATİF ETKİSİNİN HESAPLANMASI YÖNÜNDEKİ İTİRAZIMIZ üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2013 ve 2016 yılında lehimize verdiği kararlardan sonra , Danıştay kararlarını etkisiz kılmak için Hakan Madencilik ŞTi'nin üretim lisansı EPDK kararıyla sonlandırılmış ve AYNI YER -AYNI PROJE İÇİN Tunaş Enerjiye HÜLLE LİSANS verilmişti.

TUNAŞ Enerji A.Ş.ye verilen bu HÜLLE lisansın iptali için de 2016 yılında dava açmıştık. Ankara 6. İdare Mahkemesinin Tunaş Enerji hülle lisansın iptali yönündeki verdiği karar Ankara Bölge İdare mahkemesi tarafından da tasdiklenmiştir.

Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun " ENERJİ PİYASASINI DÜZENLEME GÖREVİNİ YAPAMADIĞI " Türkiye'de % 35 enerji arz fazlası oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bugün günlük maksimum 65 birim elektrik ihtiyacı olan Türkiye'de 100 birim elektrik üretme potansiyeli oluşmuştur.

Mersin-Adana -Hatay sahil şeridinde 2011 yılında 8 - 2014 yılında 5 - 2016 yılında 7 termik santral üretim lisansı almıştır. Bunların içinde hülle lisans olan 4 termik santral lisansını saymazsak 16 termik santral projesi için 20 dava açtık. Bu 16 projeden 4 'ünü engelleyemedik.

2013 yılında Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunun "kümülatif etki içtihatlarından " sonra EPDK'nın reddetmek zorunda kaldığı 20 termik santral projesi daha oldu.

Toplumsal ve hukuki mücadele neticesinde Doğu Akdeniz bölgesinde lisans alan 16 , Danıştay kararları nedeniyle reddedilmek zorunda kalınan 20 olmak üzere toplam 36 termik santral girişiminden 4 tanesi inşa edilebildi.

2016 yılında açtığımız 7 davadan birisi olan Yumurtalık EMBA termik santralinin Ankara 7. İdare Mahkemesi 2017/247 E. 2018/1779 K. sayılı lisans iptal davasında ise , Sağlık bakanlığından gelen verilerle , hali hazırda 2002 yılından bu yana çalışan Sugözü termik santralinin bulunduğu Yumurtalık'ta teşhis edilen kanser vakalarının 2009 ile 2014 arasında sırasıyla 5,7,12,19, 44 , 60 olduğu , nüfusun ise 18.000'den 17.000'e düştüğü belirlendi.

SORUYORUM. Eğer Danıştay İdari Dava Daireleri kurulu KÜMÜLATİF ETKİ kararlarını vermeseydi ve kümülatif etki hesabı yapılmaksızın ÇED raporu alınan 16 termik santral inşa edilseydi, 1 termik santralin bulunduğu Yumurtalık'ta % 1200 oranında artan kanser vakaları şu an ne kadar artacaktı ? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu " enerji piyasasını düzenlemek " için kurulmuş olmasına rağmen, halkın kanser olması pahasına Türkiye'de % 35 enerji arz fazlası oluşmuştur. Türkiye'de acilen Sağlık Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çıkarılması ve SAĞLIK BAKANLIĞI MUTLAKA ÇED ve LİSANS SÜRECİNDE KARAR VERİCİ OLMALIDIR.

Enerji piyasasını analiz etmeden / edemeden termik santrallere lisans veren EPDK'nin karar verici olduğu ülkemizde HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDEDİR. “

Diğer Haberler