BARODAN HABERLER

BAROMUZ ÜYESİ AV. İSMAİL HAKKI ATAL'DAN "ÇEVRE FELAKETLERİ" UYARISI

629 görüntülenme
07/08/2018
BAROMUZ ÜYESİ AV. İSMAİL HAKKI ATAL'DAN

Elektrik talebinin karşılanabilmesi ve kesintisiz elektrik sağlayabilme argümanları ile ülkemizde termik santraller kurulmaya devam ediyor. Ancak gelişmeler iklim değişikliği etkilerinin elektrik santrallerinin kurulma ve işletilmesinde de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Baromuz Üyesi Av. İsmail Hakkı Atal, ucunu gösteren ve önlem alınmazsa daha da şiddetlenecek tüm bu felaketlerin nedeni iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin en önemli nedeni de kömürlü ve doğalgazlı termik santraller olduğunu bildirdi. 
"DÜNYADA YAŞAMIN DEVAM EDEBİLMESİ, İKLİM SİSTEMİNİN BOZULMAMASINA BAĞLIDIR"

Kömürlü ve doğalgazlı termik santrallerin neden olduğu küresel iklim değişikliğinin Türkiye'yi etkisi altına almaya başladığını ifade eden Av. Atal, "Temmuz ayında Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika gibi soğuk bölgelerden bile sıcak hava dalgaları nedeniyle toplu ölüm haberleri geldi. Avrupa ve Amerika'da sıcaklık rekorları kırılıyor. Ülkemizde ise her coğrafi bölgede seller, aşırı yağışlar , heyelanlar , hortumlar ve orman yangınları sırasında panik içinde kaçışan yurttaşlarımızın ana haber bültenlerindeki görüntüleri geleceğimiz için bizi daha da endişelendiriyor. Dünyada yaşamın devam edebilmesi, iklim sisteminin bozulmamasına bağlıdır" dedi.

İklim sisteminin bozulmaması için atmosferdeki gazların yoğunluğunun belirli bir oranda kalması gerektiğini belirten Av. Atal, şunları söyledi:

"Oysa ki ; kömür , petrol ve doğalgaz tüketimi , atmosferde sera gazları dediğimiz C02 , metan v.s. gazların yoğunluğunu arttırıyor ve bu da iklim sisteminin bozulmasına ; iklim sisteminin bozulması da evimizi barkımızı yıkan heyelanlara ,sellere ; tarlamızdaki mahsulü harap eden doluya ,sele, kuraklığa ; dağlardaki karın eksilmesine ve yaz aylarında içme -sulama suyunun bitmesine neden oluyor. Kısacası insanoğlu yaşamak için muhtaç olduğu iklim sistemini , enerji -elektrik -para döngüsündeki yanılsamayla tahrip ederek , kendi bindiği dalı kesiyor.

2011 yılından bu yana Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE ) , Adana Barosu , Adana Tabip Odası , Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi ve Erzin Üretici Birlikleri olarak Mersin-Adana-Hatay sahil şeridinde inşa edilmek istenilen ve lisans alan 20 termik santral aleyhine lisans ve önlisans iptal davaları açtık. Açtığımız her davada basın açıklamalarıyla EPDK'yı ve yatırımcı şirketleri uyarıp , termik santrallerden vazgeçmeleri çağrısında bulunduk. 6 dava dosyamızda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kümülatif etki konusundaki taleplerimizi haklı gördüğü içtihat oluşturan kararlarından sonra, 6 termik santral lisansı EPDK kararıyla sonlandırıldı.

EPDK 16 termik santral başvurusunu ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararlarından sonra reddetti. Dava açtığımız termik santrallerden 4'ünü ise ( 1 doğalgazlı -3 kömürlü ) engelleyemedik. Bu termik santraller şu anda küresel iklim değişikliğini besleyerek çalışıyor. Bir kömürlü termik santral günde 10.000 ton yılda 3.000.000 ton kömür yakıyor."

"TERMİK SANTRALLERDEN VAZGEÇİLMELİDİR"
" Türkiye'nin ve dünyanın tüm ülkelerinin ( başka ülkelerin önce adım atmasını beklemeksizin ) termik santrallerden hemen şimdi vazgeçmesi gerekmektedir." diyen Av. Atal, " Aksi takdirde, bugün ucunu gösteren ve tüm insanlığa uyarı niteliğinde olan iklim felaketleri şiddetini ve yoğunluğunu arttıracak, insanlık enerji -elektrik -para döngüsündeki yanılsamayla tahrip ettiği iklim sistemine muhtaç olduğunu çok acı sonuçlarla yüzleşerek anlayacaktır.

20.06.2016 tarihinde Doğu Akdeniz Bölgesindeki 7 KÖMÜRLÜ termik santralin lisans ve önlisans iptal davasını açtıktan sonra Adana Barosu tesislerinin bahçesine mermer lahit üzerinde İnsanlığı Uyarmayı amaçladığımız GELECEĞE MEKTUBU ( LETTER FOR THE FUTURE ) gömmüştük. Bu mektubu da uyarı amaçlı tekrar paylaşıyoruz."
Doğu Akdeniz'de kurulması planlanan 7 kömürlü termik santral projesine karşı 20.06.2016 tarihinde Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri adına davaları açtıktan sonra Adana Barosu tesislerinin bahçesine mermer lahit üzerinde İnsanlığı Uyarmayı amaçladığımız GELECEĞE MEKTUP ( LETTER FOR THE FUTURE ) :

GELECEĞE MEKTUP
Biliminsanları uygarlığın sürebilmesinin , KÜRESEL ISINMANIN " geri dönülemez sınır "2 C"nin altında sabitlenmesine bağlı olduğunu , 6 yıl içinde sera gazı emisyonlarını sıfırlarsak küresel ısınmanın 1,5 C"nin altında kalma olasılığının %66 olduğunu saptadılar. Küresel ısınmanın ilk sorumlusu olan , dünyanın sonunu getiren ve ülkemiz topraklarını zehirleyen ,Doğu Akdeniz Bölgesindeki 7 kömürlü termik santralin lisans iptali için bugün davalar açtık. Termik santraller kaynaklı sera gazları arttıkça dünyanın ısısı artmakta , ısı arttıkça sera gazlarının yutak alanları olan ormanlar yanmakta , deniz sularının ısınması sera gazı yutak alanları olan mercan resiflerini yok etmekte , buzullar eridikçe altında hapsolmuş sera gazları açığa çıkmakta ve kendi kendisini besleyen bir kartopu etkisiyle KÜRESEL ISINMA artarak uygarlığın sonunu getirmekte. Dünyanın birçok yerinde başta seller olmak üzere iklim felaketleri gerçekleşiyor , tarım alanları sular altında kalıyor ve gıda stokları tehlikede . Uygarlığın sürebilmesi , gezegen üzerinde nefes alabilmemize -beslenmemize -barınmamıza olanak sağlayan gezegen iklim koşullarının sürebilmesine bağlı. Ancak aşırı hırs ve tüketim çılgınlığı tüm insanlığı bir hastalık gibi sarmış durumda . Devletler ve insanlar , tüm uyarılarımıza rağmen , sonumuzu getiren tüketim bağımlılığından ve fosil yakıtlardan vazgeçmiyorlar. Belki yüzlerce ve belki de binlerce yıl sonra bu yazı bulunduğunda , tüm insanlığın yaşayabileceği felaketleri öngören ve engellemek için çaba gösteren bizim gibi insanlar ve örgütlenmeler olduğunu bilmenizi isteriz. Bu tabletin bulunmasına yol açabilecek iklim felaketlerinin gerçekleşmemesi dileğimizle ( Adana Barosu Bşk. Av. Mengücek Gazi Çıtırık / Adana Tabip Odası Bşk. Dr. Ali İhsan Öktem /Adana Ziraat Mühendisleri Odası Bşk. Semih Karademir / Adana ÇETKO Bşk. Dr.Sadun Bölükbaşı / Türkiye Barolar Birliği ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllü vekili Av.İsmail Hakkı Atal )


LETTER TO THE FUTURE
Scientists affirmed that for our civilisation to endure, global warming has to be limited at 2C which is the irrevocable line. If we were to reduce our carbon emissions to zero in 6 years, we have a 66% chance of staying below 1.5C.

Today, we have brought 7 suits to revoke licences of coal power plants in the Eastern Mediterranean region. Coal power plants are main culprits of climate change bringing doom to our planet and poisoning our country’s lands.

As emissions due to coal power plants increase, so does Earth’s temperatures. As temperatures go up, forests that absorb emissions burn. The warming of sea waters damage CO2 absorbing coral reefs. As glaciers melt, greenhouse gases underneath are exposed. Global warming, like a self-feeding snowball is bringing the end of civilisation as we know it.
All around the world climate disasters like floods are already happening. Agricultural lands are being flooded and food stocks are under danger. We depend on being able to breathe, nourish and accommodate ourselves on this planet; civilisation depends on that.

However, extreme greed and consumption frenzy have seized humanity like a disease. States and people, against all warnings, are not giving up the consumption addiction and fossil fuels. Maybe hundreds or thousands of years later, if this inscription is to be found, we’d like you to know that there were people and organisations like us who had the foresight of the disasters humanity could suffer.

In the hope that climate disasters that would cause this tablet to be found does not take place…
Adana Bar Association President Attorney Mengücek Gazi Çıtırık

Adana Medical Chamber President Dr. Ali İhsan Öktem
Adana Chamber of Agricultural Engineers President Semih Karademir
Adana ÇETKO President Dr.Sadun Bölükbaşı
Union of Turkish Bar Associations and Eastern Mediterranean Environmental Associations Volunteer Attorney İsmail Hakkı Atal 
20 .06.2016
(Bkz. /https://350.org/a-tablet-in-the-ground/)

Diğer Haberler