BARODAN HABERLER

BAROMUZ MENSUBU AV. BADEGÜL BOZKURT ULUDAĞ TBB TV’DE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNDAKİ POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİ ANLATTI

291 görüntülenme
21/05/2020
BAROMUZ MENSUBU AV. BADEGÜL BOZKURT ULUDAĞ TBB TV’DE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNDAKİ POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİ ANLATTI
 
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu (KVKK) Sorumlusu Av. Şakir Uzun’un TBB TV’DE hazırlayıp sunduğu programda TBB KVKK Hukuk Eğitim Birimi Üyesi ve Baromuz KVKK Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Badegül Bozkurt Uludağ
“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR” hakkında slaytlar eşliğinde sunumda bulundu.
 
Av. Badegül Bozkurt Uludağ , sunumunda özel hayatın gizliliğine değinerek, “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
 
Bu maddeye 07.05.2010 tarihinde eklenen ek fikra ile ; "Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve Usuller kanunla düzenlenir." denilmektedir.”
 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hususlar hakkında ise Av. Badegül BOZKURT Uludağ, “Veri sorumluların kilisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 
Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fikrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. “
 
 
KVKK Politikası hakkında da bilgi veren Av. Badegül Bozkurt Uludağ,
“Politika bir kuruluşun veri koruma uyumluluk programinın temelini oluşturması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Örneğin; veri ihlali durumunda "Kurul denetçileri" yürürlükte olan politika ve prosedürlerinin bir örneğini istemekte, o nedenle Veri sorumlularının gerçek faaliyetleri yansıtan politika prosedürlerini ortaya koyması gerekmektedir.
 
Kısaca politika oluşturulurken veri sorumlusu "kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirdiği her aşamaya ilişkin prosedürleri" göstermektir. “ dedi
 
Ayrıca kişisel veri işlenmesine ilişkin hususlar ve genel ilkeler üzerinde durdu.
Diğer Haberler