BARODAN HABERLER

BAROMUZ 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKİM AYINDA YAPILACAK

1956 görüntülenme
05/09/2018
BAROMUZ 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKİM AYINDA YAPILACAK

BAROMUZ 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKİM AYINDA YAPILACAK

 

İki yılda bir yapılan Baromuz Olağan Genel Kurulu 06.Ekim.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonunda toplanacak, seçimlet 07.Ekim.2018 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda yapılacaktır.

 

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 13.Ekim.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonunda  yapılacak, seçimler 14.Ekim.2018 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Seyhan Oteli  Güney  Balo Salonunda yapılacaktır.

 

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, tüm meslektaşlarımıza genel kurul için çağrı yaptı.

 

Başkanımız Av. Küçük’ün çağrısı ve Genel Kurul gündemi şöyle:

 

Avukatlık Kanunu’nun 84.maddesi uyarınca, Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi baromuzda ve baromuz çevresindeki adalet  dairelerinde 03.09.2018 tarihinden toplantı tarihine kadar asılı kalmak üzere duyurulacak ve bu duyuru TEBLİGAT hükmünde olacaktır.

 

Toplantı gündemi aşağıda bildirilmekle Baro levhasına kayıtlı her Avukat, Avukatlık Kanununun 86. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir neden olmaksızın  genel kurula katılmayan veya oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından yıllık keseneğin üçte biri tutarında para cezası verileceği yasanın amir hükmüdür.(*) Bu nedenle; meslektaşlarımızın genel kurul toplantısına ve seçimlere katılmaları Avukatlık Kanununun 82.maddesi uyarınca önemle talep ve ilan olunur.

 

Saygılarımla.                                                                                                            

                                                                                                                            

GÜNDEM

 

1-            Yoklama ve Açılış,

2-            Bir Başkan, Bir Başkan Vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3-            Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Yitirdiğimiz Hukukçular anısına saygı duruşu ve

istiklal marşının okunması,

4-            Baro Başkanının açılış konuşması,

5-            Baro Yönetim Kurulu  2016-2018 Dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

6-            Baro Gelir - Gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

7-            Baro  Denetleme Kurulu raporunun  okunması ve görüşülmesi,

8-            Baro Yönetim Kurulunun  ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

9-            1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 65.maddesine göre baro giriş keseneği ile yıllık keseneğin miktarlarının ve ödeme tarihlerinin belirlenmesi,

10-          Adana Barosu  Ekim 2018 – Ekim 2020 yılları tahmini  bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması,

11-          CMK görevlendirilmelerinde genç avukatlar lehine görev puan sisteminin görüşülmesi,

12-          Baromuzda staj yapmak isteyen stajyer avukatların  sayısının sınırlandırılması ve staja başvuruda ücret alınması hususlarının görüşülmesi,

13-          Mesleki Sorunların görüşülmesi ve çözüm önerileri,

14-          Yapılacak Seçimler için aday başvuru veya önerilerinin yazılı olarak divana sunulması,

15-          Baro Başkan adaylarının konuşmaları,

16-          Dilek ve öneriler.

 

SEÇİMLER

1-            Baro Başkanı Seçimi.(1 Asıl)

2-            Baro Yönetim Kuruluna 10 Asıl 10 Yedek üye seçimi.

3-            Baro Disiplin Kuruluna 5 Asıl 3 Yedek üye seçimi.

4-            Baro Denetleme Kuruluna 3 Asıl 3 Yedek üye seçimi.

5-            Türkiye Barolar Birliği delegeliğine 10 Asıl 10 Yedek üye seçimi.

 

*Avukatlık Yasasının 86. maddesi uyarınca ; “ Toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere ve oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından , o Baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir.” (Son Genel Kurulda belirlenen miktara göre para cezası 166,20 TL.’dir.)

Diğer Haberler