BARODAN HABERLER

BARO YÖNETİM KURULUMUZUN ALDIĞI KARARLA; ‘ADANA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ’ KURULMUŞTUR

139 görüntülenme
15/10/2021
BARO YÖNETİM KURULUMUZUN ALDIĞI KARARLA; ‘ADANA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ’ KURULMUŞTUR

Baromuzun temel görevleri arasında insan hakları değerlerinin ve insan hakları hukukunun geliştirilmesi, farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak vardır. Bu nedenle; hak ihlallerinin yoğun yaşandığı bölgemizde İnsan Hakları Merkezimizin çalışma alanlarının belirlenmesi ve bu çalışma alanlarının usul ve esasların kurumsallaştırılması gerekmektedir. Kurumsallaşmanın sağlanması, çalışmaların sonuç çıktılarının uzun verimli olması, gerek meslektaşlarımız açısından insan hakları farkındalığının oluşması; gerekse yurttaşların adalete erişim konusundaki ihtiyaçlarına cevap olabilmesi açısından baro yönetim kurulumuz tarafından "İnsan Hakları Merkezi" kurulmasına karar verilmiştir.

İnsan Hakları Merkezinin görev ve yetkileri arasında şu önemli başlıklar yer almaktadır:

• İnsan hakları ihlallerine ilişkin izleme ve raporlama faaliyetleri
(Bölgesel ve ulusal ölçekte insan hakları ihlalleri davalarının, İnsan Haklarının korunması açısından önemli derecede stratejik davaların, dezavantajlı grupların davalarının izlenmesi ve raporlanması yapılır.)

• İnsan hakları alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri
(İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak gerek Adana Barosu avukatlarına gerekse diğer baroların avukatlarına, dezavantajlı gruplara, STK’lara ve topluma yönelik olarak insan hakları farkındalığının geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenir.)

• İnsan hakları hukuku ve politikalarına ilişkin çalışma ve faaliyetler
(Ulusal ve uluslararası insan haklarına ilişkin güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri takip edilir, tematik insan hakları alanlarında tutum belgeleri hazırlanır. Kamuoyu ve karar alıcıları etkileme ve insan hakları farkındalığını arttırıcı çalışmalar yapılır.)

@semih.gokayaz @miyesseronenli @ilkermengu @averkancetin @gulyalcinaslan @nevalyurtdas @devilsadvct


#AdanaBarosu #insanhakları #hukuk #AİHM

Diğer Haberler