BARODAN HABERLER

BARO BAŞKANIMIZ, BAKAN ERGİN İLE DE GÖRÜŞME YAPTI

750 görüntülenme
28/01/2013
BARO BAŞKANIMIZ, BAKAN ERGİN İLE DE GÖRÜŞME YAPTI
26.01.2013 Cumartesi Günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde Sayın Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK Temsilcileri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı Baro Başkanları Toplantısı Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmıştır. Yaklaşık sekiz saat süren toplantıda; HMK avans tarifesinin getirdiği zorluklar, CMK'da Zorunlu Müdafilik görevini üstlenen meslektaşlarımızın ücret, masraf ve KDV gibi konularda yaşadığı sorunlar, 05.01. 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın uygulanması ve buna dair çıkartılan Adalet Bakanlığı Müsteşarlığının 04.01. 2013 tarihli yazısı, UYAP sisteminin sağlıklı işlememesi, icra dairelerinin fiziki koşulları ve personel yetersizliği, yeni uygulamada icra daireleri ile anlaşmalı banka arasında UYAP üzerinden entegrasyonun yapılmamasından kaynaklanan sorunlar, tek banka ile anlaşılmasının yaratacağı haksız rekabet ve diğer bankaların POS cihazlarının kullanılması gerektiği, UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarda ücret alınmaması, hakim, savcı ve avukatlar arasındaki ilişkilerin, 19.12.2012 tarihli HSYK'nın Eskişehir Baro Başkanı hakkındaki yapmış olduğu talihsiz açıklama, Avukat tutuklamaları, Adalet Bakanlığı'nın avukatlar hakkındaki şikayetlerde gerekli ve yeterli inceleme yapmaksızın soruşturma izni verilmesi, yeni bir Avukatlık Yasası'na olan ihtiyaç, uzun tutukluk süreleri, adliyelerin fiziki ve teknik altyapı yetersizlikleri gibi önemli konuların yanı sıra, HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce mahkum edilmesine sebebiyet veren uygulamaları yapan hakim ve savcıların terfi ettirilmeyeceğini ve terfilerinin bir alt düzeye çekileceğini söylemiştir. Toplantıdaki öncelikli gözlemim, Adalet Bakanlığı'nın diyaloga, iletişime açık ve sorunların çözümüne katkı sunmak doğrultusunda olduğu yönündedir. Baro Başkanlarımız, yargının tüm sorunları hakkında görüş ve düşüncelerini ifade etmiştir. Elbette önemli olan sorunların tespitinden sonra çözümlerin yaşama geçirilmesidir. Toplantıda, Adalet Bakanı 4. Yargı paketiyle ilgili açıklamalarda da bulunmuştur. Adalet Bakanlığı yetkililerinin ve ilgili Daire Başkanlarının da bulunması ve dile getirilen sorunların aynı anda çözümleri ile beraber tartışılması son derece isabetli olmuştur. Ayrıca, icra dairelerine gelen yeni uygulamalar ve CMK'da tespit edilen sorunların takipçisi olunması ve Adalet Bakanlığı ile iletişimin devam etmesi ve gözlemci olunması için komisyon kurulmasına da karar verilmiştir. Ancak üzücü olan ise; Yeni Avukatlık Yasası'nın yakın bir zamanda yasalaşamayacağına dair yapılan açıklamadır. Toplantıda, Baro Başkanlığımızın icra dairelerindeki yeni uygulamalara dair görüş ve düşüncelerini içeren dosya ile Adana Adliyelerinin bölünmüşlüğü, yetersizliği ve ihtiyaca cevap veremez hale gelmesi ile ilgili durumu gösteren fotoğraf örnekleri ve yerel-ulusal basında çıkan haber kupürlerinden oluşan dosyalar bizzat tarafımdan Sayın Adalet Bakanına teslim edilmiştir. Adalet Bakanı ile yaklaşık 10 dakika süren görüşmemde; Türkiye genelinde Adliyelerin bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığını ortadan kaldırarak yeni Adliye çalışmaları yürütülürken, İlimiz özelinde ise, bölünmüşlüğü daha da artıran uygulamalara devam edildiği yeni Adliye projesinin ihale sürecinde gecikildiğini, meslektaşlarımızın ve yurttaşların bu bölünmüşlük içerisinde adalete erişim ve hak arama yolunda çok ciddi sıkıntılar içerisinde bulunduğunu, Adana Adliyesinin öncelikli ve elzem konulardan biri haline dönüştüğünü, gecikmenin sorunları daha da arttıracağını beyan ettim. Sayın Bakan da konuya vakıf olduğunu, yeni Adliye projesinin tamamlandığını, en kısa zamanda ihaleye açılarak 2013 yılı Nisan ayı içerisinde temelinin atılacağını beyan etti ve sürecin takipçisi olacağını, baromuzun da konuyu takipteki duyarlılığından dolayı teşekkürlerini sundu. Ayrıca, TBB Teknik Yapı İşler Bölümü ile Sosyal Yardımlaşma Fonu yetkilileriyle de görüşüldü. Değerli meslektaşlarımın bilgisine saygıyla sunarım.
Diğer Haberler