BARODAN HABERLER

BARO BAŞKANIMIZ AV. ÇITIRIK : “SOSYAL DEVLET; SADAKA VEREN DEVLET DEĞİLDİR”

838 görüntülenme
30/04/2013
BARO BAŞKANIMIZ AV. ÇITIRIK : “SOSYAL DEVLET; SADAKA VEREN DEVLET DEĞİLDİR”
Dünya'da ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs, emek dünyasının birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Aynı zamanda insanların özgürleşmesi, toplumsal ve dünya barışına katkı sağlayacak ekonomik barışın, iş barışı ile gerçekleşeceği, demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işleyebilmesi için örgütlenme sorununun önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanarak işçi cinayetlerinin önüne geçildiği, sendikasızlaştırma, esnek çalışma, taşeronlaşmanın devreye sokularak emek dünyasının önüne engellerin çıkartılmadığı, 'paran kadar eğitim', 'paran kadar sağlık' ve 'paran kadar adalet' anlayışın son bulduğu, sosyal devlet anlayışının 'sadaka veren devlet' anlayışına dönüşmediği, devletin bireyin maddi ve manevi gelişimini sağlayarak, insan haysiyet ve onuruna yaraşır bir düzeyde yaşayabileceği asgari koşulların sağlandığı, devletin alabildiğince sınırlandığı, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin alabildiğince genişletildiği, kimsenin ötelenmediği, yok sayılmadığı, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, adil yargılanma ilkesinin işletildiği, yurttaşın hak arayışının ve adalete erişiminin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, iç huzurun ve toplumsal barışın sağlandığı, kan ve gözyaşının son bulduğu, savaşların olmadığı, annelerin ve çocukların ağlamadığı MUTLU BİR TÜRKİYE VE DÜNYA ÖZLEMİYLE 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMINI KUTLUYORUZ. Kamuoyuna saygılarımla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK ADANA BAROSUBAŞKANI
Diğer Haberler