BARODAN HABERLER

BARO BAŞKANIMIZ AV. ÇITIRIK, ÇUKUROVA PRESS GAZETESİNE RÖPORTAJ

931 görüntülenme
01/12/2014
BARO BAŞKANIMIZ AV. ÇITIRIK, ÇUKUROVA PRESS GAZETESİNE RÖPORTAJ
Adana Barosu Başkanı Av.Mengücek Gazi Çıtırık, Çukurova Press'in son dönemlerdeki ülke ve Adana gündemine ilişkin sorularını yanıtladı Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, İç Güvenlik Reformu Paketi'nin yasallaşması durumunda, ülkenin toplumsal huzuruna ve barışına dinamit konulabileceği düşüncesinde olduğunu ileri sürdü."SON DERECE TALİHSİZ AÇIKLAMADIR" Av. Çıtırık, İç Güvenlik Reformu Paketi'ni "reform" diye nitelendiren İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın açıklamalarını "talihsizlik" olarak değerlendirdi. Av.Çıtırık, "Bu paket ile siyasi iktidar; ülkeyi parti-devletine dönüştürmekte, polis devleti ve açık faşizm isteğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Siyasi iktidar kendi emrinde ve kendine bağlı bir polis yaratmaya çalışmaktadır. Bu durum son derece tehlikelidir" dedi.BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN KAPATILMASIAv. Çıtırık, kapanan Bölge İdare Mahkemelerinin (İstinaf) Adana'ya yeniden kazandırılması için de mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Baro Başkanı Av.Mengücek Gazi Çıtırık, "Bölgesel konumu, sosyal-ekonomik gelişmişliği, dosya sayısı, iş yoğunluğu gibi özellikler dikkate alındığında, Bölge İdare Mahkemelerinin kapanması bizleri üzmektedir" diye konuştu.GÜNDEMDEKİ KONULARA DEĞİNDİAv.Çıtırık, kamuoyunda "İç Güvenlik Reformu Paketi" olarak bilinen, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve TBMM'ye sunulan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı ile Adana'ya yaptırılan yeni Adliye Binası ve Bölge Adliye Mahkemelerinin inşaatları, Bölge İdare Mahkemelerinin (İstinaf) kapanması gibi konularda gazetemizin sorularını yanıtladı."SADECE KENDİSİNE BAĞLI BİR POLİS TEŞKİLATI KURMASI" TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı'nca sunulan ve reform olarak nitelendirilen iç güvenlik paketinin incelendiğinde; temel hak ve özgürlükleri askıya alan, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine açıkça aykırılık teşkil eden düzenlemelerin getirildiğine dikkat çeken Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, "Siyasi iktidarın parti-devleti kurmak için tüm yasal düzenlemeleri yaptığı, korku imparatorluğunu ilan ettiği,toplumsal muhalefeti susturmak istediği ve rejimi polis devletine,açık faşizme götürdüğü ortaya çıkmıştır. Emniyet Müdürlüğünün yapısında köklü değişikliklere gidilerek ,terfilerde mülakat şartının aranması, Polis Kolejlerinin kapatılması, Polis Akademisindeki görevlilerin görevine son verilmesi ,tasfiye sürecinin başlatılması,partizan yönü ağır basan düzenlemelerle siyasi iktidar ; kendi emrinde ve sadece kendisine bağlı bir polis teşkilatı kurmanın peşinde olduğu düzenlemelerden anlaşılmaktadır Siyasi iktidar artık kendisine muhalif olarak, farklılık olarak gördüğü hiçbir kesimi yaşamsala izin vermemek ve toplumsal alanın tamamını kendi kontrol altında tutabileceği, otoriter- totaliter rejimlere özgü ve devletle partiyi özdeşleştiren parti devlet dediğimiz bu uygulamaya gitmektedir. Bu uygulamanın içerisinde de elbette kendisine uygulamış olduğu bu yasal düzenlemeler ve icraatlarıyla muhalif olarak gördüğü ve bunu da dile getiren basını da elbette ki; kendi hedefine koyacaktır" dedi. Av.Çıtırık, daha sonra şöyle devam etti: "YASAL MEVZUATIMIZA VE ANAYASAMIZA AÇIKÇA AYKIRIDIR" "Daha önce MİT Yasasında yapılan değişikliklere, İç Güvenlik Paketindeki düzenlemeler de eklenince ülkemiz,istihbarat devletine dönüşecektir. Kendi emrinde ve sadece kendisine bağlı bir polis teşkilatı kurulma arzusu , bizlere 1930'lu yılların Nazi Almanya'sını hatırlatmakatadır. CMK 'nın 90-91.maddelerinde düzenlenen yakalama-gözaltı düzenlemeleri ile Anayasanın 19.maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği düzenlemelerine ve AİHS düzenlemelerine açıkça aykırı bir şekilde kolluğa keyfi ve kuralsız hareket etme durumu getirmektedir. Savcı ve hakim denetiminden çıkarılan gözaltı düzenlemesiyle son derece yanlış bir yola girilmiştir.Suç işlediği yönünde kuvvetli iz, emare, şüphe bulunması, gözaltına alınmanın soruşturma yönünden zorunlu olması ve Cumhuriyet Savcısının gözaltı kararı bulunması şarttır. Düzenleme ve uygulama böyle iken ; Savcı kararı olmadan toplumsal gösteri ve eylemlerde ,emniyet amirinin talimatıyla gözaltı süresini 48 saate,toplu eylemlerde 4 güne çıkartan düzenlemeler asla kabul edilemez,yasal mevzuatımıza ve Anayasamıza açıkça aykırıdır.""SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMLERİNE ÖZGÜ UYGULAMALAR"Vali ve kaymakamlara verilmek istenen yetkilerle, sıkıyönetim, olağanüstü hal dönemlerine özgü uygulamalara gidilmek istenmektedir. Valilerin , istediği kişi ve gruplarla ilgili anında gözaltı işlemi yaptırabilmesi, lüzumu halinde kolluk amir ve memurlarına suçun aydınlatılması,faillerin bulunması için acele önlem alınmasında doğrudan emir verebilmesi ,askeri kuruluşlar dışında-mahalli idareler dahil,kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü araç ve teçhizatının kullanılması gibi yetkiler ülkeyi parti-devletine dönüştüren,yeniden gözaltında kayıpları gündeme getirecektir. Siyasi iktidarın hukuku içselleştiremeyen,parmak çoğunluğuna dayanan,toplumsal muhalefeti susturmak isteyen,günlük yaşamın her alanına müdahale edip,kontrol altında tutmak isteyen ,korku imparatorluğunu tescil eden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine,Anayasaya ve yasal mevzuata açıkça aykırılık teşkil eden, Anayasayı askıya alan bu paketin yasalaşmaması için gerekli mücadele verilecektir."İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KAPATILMASIAdana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, bölgesel konumu, sosyal-ekonomik gelişmişliği, dosya sayısı, iş yoğunluğu gibi özellikler dikkate alındığında, bölge idare mahkemelerinin Adana'da kapanmasının üzüntü verici olduğunu da söyledi. Bölge idare mahkemeleri (İstinaf) sorununun sadece baronun değil tüm Adanalıların olduğunu aktaran Av. Çıtırık, idari yargıda yapılan değişikliklerle bölge idare mahkemelerinin yerine bölge istinaf mahkemeleri kurulduğunu hatırlattı. Ülke genelinde hizmet veren 26 mahkemenin sayısının 8'e düşürüldüğü bilgisini veren Mengücek Gazi Çıtırık, "Bu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep'tir. Akdeniz Bölgesinde İstinaf Mahkemeleri kurulmadığı gibi, İlimiz yetki yönünden de Konya İstinaf Mahkemesi'ne bağlanmıştır. Bu konuda yaptığımız basın açıklamaları ve Adana'nın 14 milletvekiline yazılı olarak durumu aktararak gerekli çalışmaları yürüttük. Ayrıca, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş baro başkanlıklarına da yazı gönderilmiştir. Bölge İdare Mahkemelerinin ortak yarar gözetilerek Adana'da kurulması için illerindeki milletvekilleri nezdinde çalışma yapılması istenmiştir." dedi. "SORUN SADECE ADANA BAROSU'NUN DEĞİLDİR"İş yoğunluğu ve dosya sayısı bakımından Adana Bölge İdare Mahkemesi ülkemizde üçüncü sırada yer aldığını dile getiren Çıtırık, "Bölgesel konumu, sosyal-ekonomik gelişmişliği, dosya sayısı, iş yoğunluğu gibi özellikler dikkate alındığında, Bölge İdare Mahkemelerinin Adana'da kapanması son derece üzüntü vericidir. Yetki ve sorumluluk sahiplerinin bu durumun düzeltilmesi için gerekli çabayı göstermeleri boyunlarının borcudur. Adana Barosu olarak Adana Adliyesi'nin yapılması sürecinde sergilediğimiz tavrı, Bölge İdare Mahkemelerinin Adana'da açılması konusunda da göstereceğiz. Milletvekilleri, Adana Valisi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve demokratik kitle örgütlerimizle birlikte görüşmeler ve ziyaretler yaparak ilimizin uğramış olduğu bu haksızlığı ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bölge İdare Mahkemelerinin Adana'da açılması sorunu sadece Adana Barosu'nun değil, tüm Adanalılarındır. Bu durumun böyle algılanması halinde sorunun çözüleceğine inancım tamdır" diye konuştu. YENİ ADLİYE BİNASININ SON DURUMUYüreğir'de Sağlık Müdürlüğü karşısındaki yeni Adana Adliye binası ile Bölge Adliye Mahkemeleri inşaatının sürdüğünü da ifade eden Adana Barosu Başkanı Av.Mengücek Gazi Çıtırık, "Bölge Adliye Mahkemeleri yaklaşık yüzde 60'lık inşaat seviyesi tamamlanmış durumda. Elimize ulaşmış bilgilere göre 2015 Temmuz ayında hizmete girecek şeklinde teslimatı yapılacak. Orası son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Mayıs 2014'de inşaatına başlanan Adliye binasıyla ilgili de çalışmalar da sürüyor" dedi. (Çukurova Press)
Diğer Haberler